Komisia sa spojila s členskými štátmi proti Volkswagenu

dieselgate

ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR/AP/Michael Probst

Európska komisia (EK) dnes uviedla, že spolu s úradmi na ochranu spotrebiteľov nalieha na automobilku Volkswagen (VW), aby dokončila opravy automobilov dotknutých škandálom s emisiami.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla, že úrady členských štátov EÚ na ochranu spotrebiteľov v koordinovanom postupe s exekutívou EÚ zaslali dnes spoločný list generálnemu riaditeľovi spoločnosti Volkswagen, v ktorom nástoja na tom, aby automobilka neodkladne opravila všetky automobily, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate.

Volkswagen nápravu sľúbil

Cieľom je dosiahnuť, aby Volkswagen v nadväznosti na škandál s emisiami dodržiavala právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a aktívne sa pričinila o nápravu, pokiaľ ide o dotknutých spotrebiteľov.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/nove-auta-nove-testy-europa-ma-vylepsene-emisne-skusky/

V nadväznosti na rozhovory s komisárkou Jourovou v roku 2016 sa Volkswagen zaviazal opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017.

Úrady EÚ na ochranu spotrebiteľa pod vedením holandského úradu pre spotrebiteľov a trhy dnes automobilku vyzvali, aby do mesiaca potvrdila, že tento plán dodrží, pričom je nevyhnutná úplná transparentnosť celého procesu vrátane zosumarizovania toho, čo sa už v tejto veci vykonalo a čo zostáva spraviť.

Osem miliónov spotrebiteľov

„Spoločným postupom môžu orgány na ochranu spotrebiteľov dosiahnuť, aby sa právo EÚ o ochrane spotrebiteľa dodržiavalo všade v únii. Osobitne na tom záleží, ak ide o celoeurópske problémy, ako je práve prípad spoločnosti VW, ktorý sa negatívne dotýka viac ako ôsmich miliónov spotrebiteľov v rôznych členských štátoch únie,“ skonštatovala Jourová.

https://euractiv.sk/clanky/investicna-politika/eurokomisarka-nemame-zaujem-na-rychlom-kolapse-dieseloveho-trhu/

Ak Volkswagen v lehote jedného mesiaca nezareaguje na spoločnú výzvu EK a národných úradov alebo ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu s automobilkou, každý členský štát EÚ sám rozhodne o ďalšom postupe a podobe opatrení.

Jednotlivé úrady môžu prijať primerané opatrenia na presadzovanie práva.