Komisia schválila pomoc slovenským farmárom

Slovenskí farmári, ktorí sa dostali do ťažkostí v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy, dostanú pomoc 3,32 milióna eur. Rozhodla o tom dnes Európska komisia. O podporu sa budú môcť uchádzať poľnohospodári zo všetkých podsektorov poľnohospodárskej prvovýroby.

Podmienkou pomoci je, že sa v ťažkostiach nenachádzali už 1. júla 2008, čiže ešte pred prepuknutím krízy. Schéma je časovo obmedzená do konca roka 2010. „Jej úlohou je doplniť iné krízové opatrenia, ktoré slovenské orgány v súvislosti s uplatňovaním dočasného krízového rámca už prijali,“ informuje Komisia.

Ďalej dodáva, že slovenská schéma spĺňa všetky podmienky dočasného krízového rámca. Jednej farme budú môcť prispieť maximálne 15 tisíc eur. Pomoc bude mať formu priamej platby a o pridelení rozhodne minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan a bude spadať pod Pôdohospodársku platobnú agentúru.