Komisia si posvieti na tieňové bankovníctvo

zdroj: flickr, autor: Public Domain Photos

Tieňové bankovníctvo, v ktorom sa hýbe okolo 46 biliónov eur, podlieha miernejšej regulácii ako tradičné. Pod sektor spadajú investičné fondy a banky či poisťovne emitujúce úverové produkty alebo garancie a nemajú štatút komerčných bánk. Práve paralelné bankovníctvo označujú za jedného z vinníkov finančnej krízy.

Zlé skúsenosti s nebankovkami má aj Slovensko. Ešte stále nie je uzavretá kauza údajného vytunelovania BMG a Horizont spred desiatich rokov.

Zároveň však hrajú významnú rolu vo finančnom systému. Poskytujú dodatočné financovanie a investorom dávajú alternatívu ku bankovým vkladom.

Európska komisia upozorňuje, že môže predstavovať aj potenciálnu hrozbu pre dlhodobú finančnú stabilitu, pretože sa vo finančnom sektore hromadia neznáme zdroje rizík a hrozí, že sa prenesú z tieňového bankového sektoru na štandardný bankový sektor. 

Konzultáciou, ktorú dnes spustila chce prispieť k podobným aktivitám Rady pre finančnú stabilitu a zároveň reaguje na výzvy skupiny krajín G20. „Neboli by sme radi, keby finančné činnosti a subjekty obchádzali existujúce a plánované pravidlá, pretože tak môže dochádzať k hromadeniu nových zdrojov rizík vo finančnom sektore. Preto musíme lepšie pochopiť, čím v skutočnosti tieňové bankovníctvo je a čím sa zaoberá, aká regulácia a dohľad by boli vhodné a na akej úrovni.“ Vyhlásil komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

Konzultácia bude prebiehať do 1. júna 2012. Komisia skúma možnosti v piatich kľúčových oblastiach týkajúcich sa bankovníctva, správy aktív, požičiavania cenných papierov a dohôd o spätnom odkupovaní, sekuritizácie a ostatných subjektov tieňového bankovníctva. Na základe príspevkov zainteresovaných strán potom zaujme stanovisko na medzinárodnej úrovni.

Regulácia môže opäť naraziť na tradičný odpor Veľkej Británie v snahe o ochranu svojho finančného sektora. „Ak sa budeme príliš snažiť definovať tieňové bankovníctvo, subjekty sa budú snažiť regulácii vyhnúť,“ upozornil pre Reuters odborník na európsku reguláciu Graham Bishop. „Musíme dať regulátorom viac priestoru na zisťovanie, či spomenuté aktivity predstavujú riziko pre finančný systém,“ dodal.

(EurActiv/Reuters)