Komisia: Slovak Telekom roky zneužíval dominantné postavenie na trhu

Zdroj: Wikimedia

Európska komisia (EK) po vyšetrovaní rozhodla, že slovenská telekomunikačná spoločnosť dostane za vytláčanie ostatných poskytovateľov širokopásmového pripojenia z trhu pokutu vyše 38 miliónov EUR.

„Konanie spoločnosti Slovak Telekom viedlo k poškodeniu spotrebiteľov a narúšalo hospodársku súťaž na trhu so širokopásmovým pripojením na Slovensku počas vyše piatich rokov,“ vyhlásil dnes podpredseda EK pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia.

Almúnia uviedol, že Telekom ostatným poskytovateľom ponúkal prístup k svojmu vedeniu za nespravodlivých podmienok. „Uplatňoval aj politiku stláčania marže, čím znemožnil alternatívnym prevádzkovateľom využívať jeho pôvodnú infraštruktúru pre telefónnu sieť ak nechceli vykazovať stratu,“ vysvetlil podpredseda.

Zástupcovia Komisie ďalej povedali, že Slovak Telecom neoprávnene zatajil sieťové informácie nevyhnutné na uvoľnenie prístupu k účastníckemu vedeniu, jednostranne obmedzil rozsah svojej regulačnej povinnosti uvoľniť prístup a stanovil ďalšie nespravodlivé podmienky v súvislosti s každým z krokov potrebných na získanie prístupu.

Pokutu 38 miliónov eur udelila Komisia aj materskej spoločnosti Deutsche Telekom AG, ktorá je väčšinovým vlastníkom Slovak Telekomu (51% akcií). Deutsche Telekom má vo svojej dcérskej spoločnosti rozhodujúci vplyv, pretože navrhuje väčšinu členov predstavenstva a vďaka  prekrývaniu funkcií viacerých členov vrcholového manažmentu môže priamo zasahovať do rozhodovacích procesov Slovak Telekomu.  Podľa definície antitrustových pravidiel EÚ je tak Deutsche Telekom zodpovedná za akékoľvek porušenie predpisov svojou dcérskou spoločnosťou.

Nemecká telekomunikačná spoločnosť sa podobného porušenia pravidiel dopustila už v minulosti a preto je Komisia udelila dodatočnú pokutu vo výške 31 miliónov EUR. Vzhľadom na opakované zneužívanie dominantného postavenia sa pôvodná pokuta Deutsche Telekomu zvýšila o 70 %. Celková suma, ktorú by nemecká spoločnosť mala zaplatiť sa tak vyšplhala až na približne 70 miliónov EUR.  Celosvetový obrat Deutsche Telekomu dosiahol v roku 2013 viac ako 60 miliárd EUR.