Komisia Slovensku odblokovala štyri operačné programy

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, (zdroj: TASR/Martin Baumann)

Európska komisia Slovensku odblokovala štyri pozastavené operačné programy. Konkrétne ide o operačné programy Informatizácia spoločnosti (OPIS), Výskum a vývoj, Zdravotníctvo a Bratislavský kraj.

Na Slovensko tak podľa úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho nakoniec predsa príde takmer pol miliardy eur z eurofondov. „Úrad aktívne vyjednával so zúčastnenými aktérmi a hľadal riešenia v diskusiách s Európskou komisiou. Štátny rozpočet vďaka tomu nepocíti stratu,“ zhodnotil Pellegrini. Riadiace orgány zodpovedné za dotknuté operačné programy tak už môžu podľa jeho slov predložiť záverečné žiadosti o platbu.

Väčšie právomoci pre vicepremiéra

Operačné programy boli zablokované z dôvodu rôznych pochybení, či zle nastavených mechanizmov. Aby v budúcnosti k zablokovaniu platieb nedochádzalo, dala vláda úradu vicepremiéra právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány. „To v praxi znamená, že úrad bude schvaľovať, priebežne monitorovať a vyhodnocovať takzvané záväzné plány.

Tieto plány budú pre ministerstvá povinné a budú sa týkať kontrahovania, čerpania a dosahovania výsledkov v oblasti štrukturálnych fondov,“ opísali z Pellegriniho úradu.

Riadiace orgány, teda ministerstvá, sa budú musieť týchto plánov držať. Ak sa im to nepodarí, môže nad nimi prebrať dočasnú správu úrad podpredsedu Pellegriniho. „A to až do chvíle, kým neprijmú nápravné opatrenia,“ dodal Pellegrini.