Komisia spustila debatu o kvótach pre ženy vo firmách

Napriek tomu, že niektorí od komisárky Viviane Reding očakávali predloženie legislatívneho návrhu už tento mesiac, komisárka uprednostnila odsunúť svoje rozhodnutie. Odbornej aj laickej verejnosti – firmám, sociálnym partnerom, mimovládnemu sektoru i občanom – dáva priestor vyjadriť svoj názor.

Európska komisia včera (5.3.) zverejnila správu, z ktorej vyplýva, že rok po tom, čo komisárka Reding požiadala firmy o zavedenie dôveryhodných samoregulačných opatrení s cieľom zvýšiť  do roku 2015 zastúpenie žien v predstavenstvách firiem na 30 % a do roku 2020 až na 40 %, sa vo zvýšení počtu žien vo vedení spoločností dosiahol len mierny pokrok. K jej iniciatíve sa prihlásilo 24 firiem.

Iba jedným zo siedmich členov predstavenstva v popredných európskych firmách je žena (13,7 %). Oproti roku 2010 (11,8 %) ide o mierne zlepšenie. Na dosiahnutie vyváženejšieho zastúpenia žien a mužov (t.j. prinajmenšom 40 % pre obe pohlavia) by tak za súčasného tempa bolo potrebných viac než 40 rokov.

Verejná konzultácia bude prebiehať do 28. mája 2012. Komisia následne ešte v tomto roku prijme rozhodnutie o ďalších krokoch.

Slovensko a Rumunsko idú vlastnou cestou

„Nedostatok žien vo vedúcich pozíciách v podnikateľskej sfére škodí konkurencieschopnosti Európy a brzdí hospodársky rast,“ zdôraznila komisárka Reding.

Niektoré členské krajiny – Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Španielsko – začali túto situáciu riešiť prijatím právnych predpisov, ktoré zavádzajú genderové kvóty pre predstavenstvá firiem. Vo Francúzsku sa od roku 2011, kedy tento zákon vstúpil do platnosti, zvýšil podiel žien na najvyšších pozíciách vo firmách z 12 na 22 %. Takisto Dánsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a Slovinsko prijali predpisy o vyváženom zastúpení žien a mužov v predstavenstvách štátnych podnikov.

Komisia poukázala na to, že napriek niekoľkým nedávnym zlepšeniam najmä v krajinách, ktoré zaviedli genderové kvóty, je pokrok naďalej veľmi pomalý a medzi krajinami existujú veľké rozdiely. V najväčších fínskych spoločnostiach tvoria ženy 27 % predstavenstva, v Lotyšsku 26 %, avšak na Malte sú to len 3 % a na Cypre 4,4 %.

Najväčší nárast v podiele žien v predstavenstvách firiem kótovaných na burze sa zistil práve vo Francúzsku. Dánsko, Estónsko či Švédsko zaznamenali od októbra 2010 do januára 2012 mierny pokles v podiele žien v predstavenstvách týchto spoločností.

Ešte zaujímavejšie vyznieva štatistika v prípade Slovenska a Rumunska. Slovensko zaznamenalo v sledovanom období prepad z 21,6 % na 13,5 % a Rumunsko z 21,3 % na 10,3 %.

Reding: Som pripravená na všetko

„Osobne nie som veľkým zástancom kvót. Teším sa však z výsledkov, ktoré prinášajú,“ uviedla komisárka. Zároveň dodala: „Myslím si, že je najvyšší čas, aby Európa odstránila neviditeľné prekážky, ktoré stále bránia talentovaným ženám dostať sa na vedúce pozície v európskych kótovaných spoločnostiach. Budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a so všetkými členskými štátmi, aby došlo k zmene.“

Legislatívny pracovný program Komisie na rok 2012 obsahuje iniciatívu na riešenie tejto situácie. Pred predložením návrhov ale Komisia verí, že sa jej podarí získať podporu pre ráznejšie opatrenia, ktoré prekračujú formu odporúčaní stanovených v programe.

„Som pripravená na všetko. Európska komisia vykonala v tejto spoločensky dôležitej otázke serióznu prácu. Teraz sú na rade ďalší, vlády a podnikatelia. Ešte raz im dávam čas do leta. To, či občania chcú kvóty, nám ukáže prieskum,“ uviedla komisárka.

Eurobarometer naznačil názory

Európska komisia si na jeseň 2011 nechala vypracovať prieskum verejnej mienky na tému Ženy v rozhodovacích pozíciách. Na otázky odpovedalo v rámci špeciálneho Eurobarometra takmer 27 tisíc občanov EÚ, viac než 1000 pochádzalo zo Slovenska.

Z výsledkov vyplýva, že 88 % Európanov si myslí, že ženy, ktoré majú rovnaké schopnosti ako muži, by mali byť rovnako zastúpené vo vedúcich pozíciách v podnikateľskej sfére. Na Slovensku s tým súhlasilo 79 % respondentov a nesúhlasilo 17 %.

Až tri štvrtiny oslovených Európanov sa vyslovilo za právne predpisy o vyváženom zastúpení žien a mužov v predstavenstvách firiem, pričom relatívna väčšina respondentov (49 %) tvrdila, že najvhodnejším mechanizmom na presadenie týchto predpisov by boli peňažné sankcie.

Za prijatie prípadnej legislatívy sa vyslovilo dokonca 84 % opýtaných zo Slovenska. Proti bolo 10 %.  V porovnaní s priemerom EÚ by však oveľa viac Slovákov a Sloveniek uprednostnilo opatrenia na národnej úrovni pred európskou úpravou – 46 % slovenských respondentov verzus 35 % európskeho priemeru.