Komisia stále hľadá správny smer pomoci malým firmám

Zdroj: www.creativecommons.com

Európska komisia má 23. februára zverejniť návrh reformy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA), ktorého úlohou je uľahčiť život drobným firmám. Na verejnosť už prenikol decembrový, aj januárový koncept, ktoré sa však od seba výrazne líšia.

Malé a stredné podniky budú kľúčovými hráčmi v troch vlajkových iniciatívach desaťročnej hospodárskej stratégie Európa 2020 – Únie inovácií, Priemyselnej politiky pre éru globalizácie a Digitálnej agendy pre Európu. Komisia preto chce, aby SBA viac reflektovala súčasné výzvy, ktorým čelia malé podniky.

Firmy s menej ako 250 zamestnancami tvoria viac ako dve tretiny pracovného trhu v Európe a sú hnacím motorom rastu hospodárstva. Kríza im však uštedrila ťažké rany a ešte viac sťažila prístup k finančným prostriedkom.

SBA vstúpil do platnosti pred dvomi rokmi. Obsahuje desať hlavných princípov, ktoré sa zameriavajú od prístupu k financiám až po druhú šancu v prípade bankrotu. Avšak jeho vplyv na podnikateľské prostredie bol zatiaľ len veľmi obmedzený. Komisia pripustila, že členské štáty ho implementujú pomaly a nerovnomerne.

V januárovom koncepte reformy Komisia stanovila cieľ pomôcť v priebehu desiatich rokoch až dvom miliónom malých a stredných podnikov posilnením programu úverových garancií. Členským štátom okrem toho odporučila, aby do roku 2013 skrátili čas založenia firmy na tri dni a získania potrebných licencií a povolení na jeden mesiac. Chce sa zároveň aj viac zamerať na obmedzenie administratívnej záťaže, ktorej čelia podniky.

Na druhej strane oproti decembrovému návrhu zmizli alebo im bola priložená menšia váha napríklad plány na hlbšiu analýzu nekalých komerčných praktík, analýzu trhového potenciálu tretích krajín pre európske malé a stredné podniky či nový právny základ pre program Erasmus pre mladých podnikateľov, aby sa stal trvalou iniciatívou.

Komisia sa však stále nevzdala myšlienky zaistiť, aby fondy rizikového kapitálu mohli voľne pôsobiť v zahraničí, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte boli založené. Plánuje predložiť aj legislatívny návrh.

Podľa predbežných záverov zajtrajšieho summitu, ktoré získal EurActiv, by tento plán mali podporiť aj lídri členských krajín.