Komisia: Stále priveľa byrokracie

V správe, ktorú Komisia vydala včera (22. októbra), identifikovala opatrenia, ktoré by podnikom mohli ušetriť 40 miliárd eur. Upozornila však, že keby Európsky parlament a členské štáty prijali návrhy zvažované v súčasnosti – mohli by ušetriť ďalších 30,7 miliardy eur.

Predseda EK José Manuel Barroso tvrdí, že Komisia je na najlepšej ceste dosiahnuť svoje ciele pokiaľ ide o obmedzenie administratívnych prekážok. „Podniky by už na základe platných nových nariadení mali ušetriť 7,6 miliardy eur ročne. Mohlo by to byť 40 miliárd, ak vlády a Parlament plne podporia naše návrhy,“ skonštatoval.

Podľa komisára pre podnikanie Güntera Verheugena Brusel robí všetko, čo je v jeho silách na to, aby v roku 2012 dosiahol 25-percentný cieľ. „Vyzývam Európsky parlament a členské štáty, aby prijali všetky naše zostávajúce návrhy, aby sa v krátkom čase stali plne efektívne pre európsku ekonomiku,“ vyhlásil a zároveň dodal, že znižovanie byrokracie nestojí nič, no pre malé a stredné podniky môže byť veľkou podporou.

Britský konzervatívny politik Giles Chichster tvrdí, že v debatách môže dôležitú úlohu zohrať aj reputácia samotnej EÚ, ktorú označujú za zdroj administratívnych prekážok. Dodal, že Parlament by mal posúdiť staršie nariadenia a rozhodnúť, či sú naozaj potrebné.

Európske krajiny sa k znižovaniu byrokracie zaviazali v rámci Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act) a európskeho plánu hospodárskej obnovy. Členské štáty si stanovili odvážne národné ciele a Brusel teraz vyvíja nátlak, aby ich aj splnili. Napríklad Slovensko chce znížiť administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov o 25 % a to do roku 2012.

Obmedzenie byrokracie bude prioritou aj budúcej Komisie. Predseda Barroso prebral osobnú zodpovednosť za implementáciu iniciatívy. „Lepšia regulácia“ „Rozhodol som sa, že v novej Komisii budú služby lepšej regulácie, hlavne tie s cieľom znížiť administratívne prekážky, spadať priamo pod moje kompetencie, vrátane odhadov ich dôsledkov, respektíve dodatočného vyhodnocovania. Uistím sa, či sú všetky naše nové iniciatívy inšpirované princípmi modernejšej regulácie.“ (EurActiv 21/09/2009)