Komisia stiahne a prepracuje návrh smernice o materskej dovolenke

Komisia dnes v súlade so svojím pracovným programom na rok 2015 vyhodnotila pokrok v súvislosti s návrhom smernice o materskej dovolenke, ktorá sa nachádza v legislatívnom procese od roku 2008 a rozhodla sa ju stiahnuť z rokovaní.

Citovaným dôvodom je „nedostatočný pokrok zo strany spoluzákonodarcov (Parlamentu a Rady), a to aj napriek opakovaným a intenzívnym snahám Komisie uľahčiť dosiahnutie dohody.“

„Aký sme to Európania, keď trestáme tých, ktorí dávajú život? V akej Európe to žijeme, keď synonymom pôrodu je chudoba? Ak túto smernicu jednoducho zahodíme, tak pracujúcim matkám nepomôžeme,“ reagovala europoslankyňa Maria Arena, ktorá má na starosti medziinštitucionálne vyjednávania.

Hoci Európsky parlament nedávno odhlasoval uznesenie, v ktorom vyzýva európskych lídrov, aby prelomili štvorročnú pätovú situáciu a obnovili rokovania, Rada už pri viacerých príležitostiach avizovala, že neexistuje žiadna nádej na dosiahnutie pokroku.

Komisia teraz dúfa, že stiahnutím návrhu otvorí cestu novým iniciatívam, ktoré majú šancu na schválenie „zlepšenia ochrany matiek, lepšieho zosúladenia pracovného a rodinného života a uľahčenia účasti žien na trhu práce.“

Nový návrh smernice by sa mal do nového pracovného programu Komisie dostať už na budúci rok.

Európske štandardy pre matky udáva smernica ešte z roku 1992, ktorá stanovuje minimálnu dĺžku materskej dovolenky na 14 týždňov. V októbri 2008 Komisia navrhla nové znenie, ako súčasť balíčka na „work-life balance“ založeného na Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva z roku 2000.

Najspornejšou otázkou sa ukázalo byť koľko by mala matka na materskej dostávať. Komisia navrhla minimálnu „odmenu“ na úrovni nemocenských dávok v každom členskom štáte. Európsky parlament v októbri 2010 navrhol predĺžiť materskú dovolenku na 20 týždňov, zaviesť dvojtýždňovú otcovskú dovolenku a obidvoje hradiť v plnej výške.

Vlády viacerých členských štátov vrátane Británie a Nemecka, ako aj obchodné organizácie a združenia zamestnávateľov sa postavili proti návrhu, v ktorom by ženy aj naďalej dostávali počas materskej dovolenky plný plat.