Komisia svoj návrh o vyslaných pracovníkoch nezmenila

Thyssenová smernica vyslaní pracovníci revízia

Marianne Thyssenová

Európska komisia sa dnes opätovne postavila za svoj návrh na revíziu smernice o vysielaní pracovníkov.

Navrhovanú zmenu pravidiel musela exekutíva preskúmať po tom, čo jej viaceré národné parlamenty dali „žltú kartu“. Revidovaná smernica podľa nich berie právomoci štátom.

Čítajte aj: Žltá, červená a zelená karta

„Po posúdení všetkých skutočností sme dospeli k záveru, že náš návrh je v plnom súlade so zásadou subsidiarity, a preto ho ponechávame,“ vyhlásila eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová.

O čo ide?

Zmenu smernice o vyslaných pracovníkoch z roku 1996 navrhla Komisia v marci tohto roku.

Počet pracovníkov, ktorí sú dočasne vyslaní vykonávať svoju prácu do zahraničia, stúpol od roku 2010 takmer o polovicu. V roku 2014 ich bolo 1,9 milióna.

Nové pravidlá majú zabezpečiť, aby vyslaní pracovníci boli rovnako chránení ako tí miestni. Cieľom je najmä odstrániť mzdové rozdiely medzi vyslanými a miestnymi pracovníkmi a tým zabrániť sociálnemu dumpingu na spoločnom európskom trhu.

Žltá karta

Štrnásť komôr národných parlamentov z jedenástich členských štátov, vrátane slovenskej Národnej rady, však na návrh komisie reagovalo zaslaním odôvodnených stanovísk, v ktorých revíziu kritizujú.

Ide prevažne o nové členské štáty, ktoré sa obávajú, že stratia konkurenčnú výhodu lacnej pracovnej sily. Úprava smernice podľa nich odoberá právomoc členských štátov stanoviť výšku miezd.

Spustili tak tzv. mechanizmus kontroly uplatňovania zásady subsidiarity (žltá karta). Ide o nástroj, ktorý umožňuje národným parlamentom vyvinúť tlak na exekutívu EÚ, aby návrh, ktorý dostane takúto spätnú väzbu, prehodnotila.

Všetko v poriadku

„Dôkladne sme analyzovali všetky argumenty, ktoré predložili národné parlamenty, a diskutovali sme s nimi o ich obavách,“ povedala Thyssenová.

Eurokomisárka minulý týždeň obraňovala pozíciu exekutívy aj na zasadnutí predsedov výborov národných parlamentov pre európske záležitosti (tzv. malý COSAC) v Bratislave

Čítajte aj: Thyssenová v Bratislave lobovala za rovnaký plat pre vyslaných pracovníkov

Pravidlá v tejto oblasti je podľa nej potrebné nastaviť na úrovni Únie, keďže „vysielanie pracovníkov je už vo svojej podstate cezhraničnou záležitosťou“.

Thyssenová tiež ubezpečila, že v návrhu sa v plnej miere uznáva právomoc stanovovať mzdy v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

Ďalšie kroky

Komisia dnes zaslala jednotlivým národným parlamentom aj odpovede na ich konkrétne poznámky a obavy.

O revízii smernice bude teraz diskutovať Rada EÚ a Európsky parlament.

Čítajte aj: Richter: Ak solidarita pri platoch v EÚ, tak aj v rámci jednej korporácie