Komisia to s návrhom Monti II chce potichu vzdať

zdroj: TASR/AP

Návrh nariadenia Rady o výkone práva uskutočniť kolektívnu akciu v rámci slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby tzv. Monti II sa dostáva do slepej uličky. Zdroj z prostredia Európskej komisie pre EurActiv uviedol, že Európska komisia sa ho budúci týždeň pokúsi potichu stiahnuť.

Návrh prezývajú „Monti II“, keďže reflektuje iniciatívu Maria Montiho z roku 1997, keď sa ako komisár pre vnútorný trh snažil odstrániť prekážky pre voľný pohyb tovarov.

Jeho cieľom je vyjasniť rovnováhu medzi právom na štrajk a slobodou firiem poskytovať služby na jednotnom trhu EÚ. Odvoláva sa pritom na viacero súdnych sporov.

V prípade Laval, alebo tiež známom ako prípad Vaxholm, išlo o lotyšskú spoločnosť, ktorá vyslala niekoľko desiatok zamestnancov pracovať do Švédska. Ich úlohou bola rekonštrukcia školy vo švédskom meste Vaxholm. Firma sa však rozhodla, že svojim lotyšským zamestnancom pracujúcim na zákazke bude vyplácať mzdu, ktorá je bežná v Lotyšsku.

Zaujala tak švédske odbory vzhľadom na to, že odmietla podpísať kolektívnu zmluvu a rešpektovať švédske zákony týkajúce sa pracovných podmienok a minimálnej mzdy. Švédsky súd pre otázky pracovného práva sa s prípadom nakoniec obrátil na Súdny dvor EÚ.

Generálny advokát Paolo Mengozzi vo svojom závere uviedol, že "v prípade keď v členskej krajine neexistuje systém, ktorý by vyhlasoval, že kolektívne dohody majú univerzálnu platnosť“, je treba európsku smernicu o vysielaní pracovníkov „interpretovať tak, že odborom nebráni v snahe dosiahnuť kolektívnym postupom to, aby prinútili poskytovateľa služieb z iného členského štátu podriadiť sa mzdovej úrovni určenej v súlade s kolektívnou dohodou, ktorá v praxi platí pre domáce firmy v danom sektore“.

Avšak v rozpore jeho stanoviskom súd nakoniec rozhodol, že blokáda staveniska Laval, ktorou chceli švédski odborári donútiť firmu, aby sa zapojila do vyjednávania o mzdách a podpísala kolektívnu dohodu, bola proti pravidlám EÚ o poskytovaní služieb. Súd uviedol, že takýto postup môže byť ospravedlniteľný len v prípade, že prevláda verejný záujem o ochranu pracovníkov. Táto podmienka však podľa súdu v prípade Laval splnená nebola.

V podobnom prípade Viking súd zasa podporil právo odborov na kolektívny postup, ale zároveň uviedol, že je na druhej strane obmedzený právom zamestnávateľa na poskytovanie služieb v inej členskej krajine.

Hoci Monti II mal prispieť k predchádzaniu takýmto sporom, výhrady predostrelo viacero členských štátov a od národných parlamentov dokonca dostal „žltú kartu“. Tvrdia, že Európska komisia zachádza priďaleko a námietky sa spájali najmä s princípom subsidiarity.

Proti v máji vystúpilo dokopy 12 národných parlamentov. Nové pravidlá by európskym sociálnym partnerom umožnili vyjednávať podmienky pri štrajkoch s cezhraničným rozmerom.

Členské štáty by sa tiež mohli vzájomne informovať o problémoch vo vzťahoch v priemyselných sektoroch alebo o vážnych sociálnych nepokojoch. Národné parlamenty však trvali na tom, že Komisia návrhom porušuje princíp subsidiarity a okrem toho môže byť v rozpore s príslušným právom na národnej úrovni.

Podľa záverov júnovej diskusie v Rade mnohé delegácie vyjadrili výhrady voči pridanej hodnote návrhu. Komisia dostala za úlohu návrh prehodnotiť a rozhodnúť sa, či ho bude naďalej presadzovať, preformuluje ho alebo ho stiahne.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.