Komisia to vzdala s návrhom Monti II

zdroj: TASR/AP

Komisár pre sociálne záležitosti László Andor rozhodnutie stiahnuť návrh oznámil členom Výboru pre zamestnanosť v Európskom parlamente v stredu (12. septembra). Kritici žiadali jeho prepracovanie pre jeho možný vplyv na európske sociálne práva a za narúšanie národnej suverenity.

Legislatívu prezývali Monti II, keďže reflektovala iniciatívu Maria Montiho z roku 1997, keď sa ako komisár pre vnútorný trh snažil odstrániť prekážky pre voľný pohyb tovarov.

Cieľom balíka bolo vyjasniť rovnováhu medzi právom na štrajk a slobodou firiem poskytovať služby na jednotnom trhu EÚ. Komisia sa v návrhu odvolávala na niekoľko súdnych sporov (pozri pozadie).

Národné parlamenty mu však ešte v máji tzv. dali žltú kartu. To im umožňuje Lisabonská zmluva v prípade, keď sú presvedčené, že Komisia prekročila svoje právomoci.

Právo na štrajk považujú za záležitosť, ktorá by sa mala regulovať na národnej úrovni a predkladaná regulácia podľa nich bola v rozpore s princípom subsidiarity.

„Lisabonská zmluva má síce od dokonalosti ďaleko, ale pravidlo žltej karty je dôležitou protiváhou proti právomociam EÚ. Ide o prvý prípad, keď sa prejavila a vítame, že ju Komisia uznala,“ uviedla britská europoslankyňa Anthea McIntyrová z radov Európskych konzervatívcov a reformistov.

Nové pravidlá by európskym sociálnym partnerom umožnili vyjednávať podmienky pri štrajkoch s cezhraničným rozmerom. Členské štáty by sa tiež mohli vzájomne informovať o problémoch vo vzťahoch v priemyselných sektoroch alebo o vážnych sociálnych nepokojoch.

Národné parlamenty však trvali na tom, že Komisia návrhom porušuje princíp subsidiarity a okrem toho môže byť v rozpore s príslušným právom na národnej úrovni.

Podnikateľská asociácia BusinessEurope tiež uvítala stiahnutie návrhu, podľa nej treba rešpektovať rozmanitosť národných systémov a pravidiel pre priemyselné vzťahy.

Komisia však tvrdí, že sa nesnažila zájsť za svoje právomoci. Právne preskúmanie výhrad národných parlamentov podľa nej neviedlo k záveru, že nebol porušený princíp subsidiarity.

K stiahnutiu návrhu prístúpila preto, že je nepravdepodobné, že by získala dostatočnú politickú podporu pre jeho schválenie.

Pre chýbajúcu reguláciu exekutíva teda členské štáty vyzvala, aby úzko spolupracovali v prípade vážnych udalostí alebo okolností, ktoré by mohli viesť k narušeniu fungovania jednotného trhu alebo k rozsiahlym sociálnym nepokojom.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.