Komisia tvrdo proti roamingovým sms

Pozadie:

Európska komisárka Viviane Redingová dala mobilným operátorom deadline do 1. júla 2008, aby znížili cenu za roamingové sms. Vážne varovanie im adresovala vo februári 2008 na Svetovom kongrese mobilných operátorov v Barcelone. Vyhlásila, že “nemá chuť znova regulovať,” ale ak nezačnú konať samotné telekomunikačné spoločnosti, chopí sa akcie Komisia.  

Brusel systematicky reguluje roamingové služby. Počas uplynulého roka prinútila komisárka Redingová operátorov trvalo znížiť ceny hlasových hovorov. Na začiatku tohto roka sa objavili signály, že komisárka uvažuje aj o zavedení sekundovej tarifikácie pre všetky roamingové hovory v rámci EÚ.

Otázky:

Na výzvu komisárky Redingovej reagoval len jeden operátor v Rakúsku, ktorý má od 16. júna v ponuke balík 100 textových správ za 0,10 EUR za roamingovú správu. “Výzvy na sebareguláciu a dobrovoľné zníženie cien za roamingové textové správy určené mobilným operátorom zostali bez odozvy,” tvrdí Brusel.

Komisia preto začne pracovať na príprave opatrení, ktoré prinútia operátorov znížiť ceny roamingových sms. Primeraná hranica by mohla byť 11 až 15 centov – taká je predstava Európskej skupiny regulátorov. Či sa s ňou stotožní aj komisárka Redingová bude známe na jeseň, keď predloží Parlamentu a Rade konkrétny návrh.

V súčasnosti je v EÚ priemerná cena za roamingovú textovú správu 29 centov, čo je desaťkrát viac ako pri domácich sms. Zákazníci tak nemôžu využívať výhody “skutočne jednotného trhu.” Nevôľu Komisie ešte umocňuje fakt, že ceny roamingových správ v jednej krajine sa líšia podľa členských štátov:

V Taliansku zaplatí francúzsky turista za jednu sms domov 30 centov, ale Čech 42. V Španielsku bude textová správa stáť Švéda 40 centov, Nemca 41, Poliaka 45 a Brita až 63. Komisárka Redingová to označila za “prehnané ceny” a tvrdí, že ľudia majú právo posielať sms v roamingu za primeraných a spravodlivých podmienok.

Pozície:

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: “Som obzvlášť znepokojený vysokými cenami, ktoré platia zákazníci za textové správy pri cestách do zahraničia. Existuje tiež nebezpečenstvo znevýhodnenia európskych podnikov z dôvodu netransparentných cien roamingu za mobilné dátové služby. Komisia sa v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a Radou bude snažiť nájsť rýchlu odpoveď na problémy týkajúce sa dátových roamingových služieb.”

Viviane Redingová, komisárka pre telekomunikácie: „Poplatky za roaming už do príliš vysokej miery vyprázdnili vrecká zákazníkov mobilných spoločností, a to najmä 77 % mladých ľudí, ktorí posielajú správy zo svojich mobilných telefónov počas pobytu v zahraničí. Pre konkurencieschopnosť v odvetví mobilných služieb v Európe nie je dobrým znakom, že títo poskytovatelia služieb nepochopili, že dôveryhodné zníženia cien sú potrebné na zabránenie regulácii.”