Komisia varuje pred hospodárskym nacionalizmom

Pozadie:

Rapídny pokles predaja nových automobilov prinútil výrobcov k tomu, aby požiadali o urýchlenú vládnu podporu v snahe zachrániť potápajúci sa priemysel. Opatrenia, ktoré však navrhli niektoré štáty vyvolali vlnu nevôle a obvinenia z porušovania pravidiel platných pre európsky vnútorný trh a štátnu pomoc. České predsedníctvo vyzvalo Komisiu, aby navrhla opatrenia, aby sa predišlo hospodárskemu nacionalizmu. Pod tlakom hádok medzi lídrami jednotlivých štátov, ktoré vznikli najmä pre francúzsky záchranný plán pre automobilky, Česká republika zvolala mimoriadny summit, ktorý sa uskutoční 1. marca v Bruseli a predmetom diskusie bude hospodárska kríza a riziko rozšírenia protekcionistického trendu v  celej EÚ.  

Otázky:

Riešenie súčasnej krízy v automobilovom priemysle je v prvom rade na zodpovednosti jednotlivých spoločností a ich manažmentu, tvrdí Komisia a vyzvala výrobcov, aby sa zamerali na svoje štrukturálne problémy. EÚ zdôraznila, že cielená, dočasná vládna pomoc môže pomôcť pri reorganizácii sektora, ale nesmie viesť k protekcionizmu, ktorý by krízu mohol len prehĺbiť.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová potvrdila, že doteraz im svoje národné podporné plány predložili autovýrobcovia z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Švédska a Veľkej Británie.

Komisia v súčasnosti študuje, či neporušujú európske pravidlá o hospodárskej súťaži a sú v súlade s opatreniami pre zamedzenie krízy v automobilovom priemysle, ktoré prijali 25. februára.

Francúzsky plán už medzitým vyvolal v Európe búrlivú diskusiu pre klauzulu podľa ktorej každá firma, ktorá dostane štátnu pomoc musí prisľúbiť, že nezavrie svoje továrne v krajine, čo je jasné porušenie európskeho pravidla o voľnom pohybe firiem a môže viesť k postupnému zatváraniu výrobných hál francúzskych výrobcov v iných členských štátoch.

„Nemôžete veriť v jednotný trh predaja automobilov a pritom tvrdiť, že neveríte v jednotný trh produkcie,“ povedala Kroesová na adresu klauzuly, ktorú by vláda mala z plánu v najbližšej dobe odstrániť, tvrdí francúzska tlač.

Komisár pre priemysel Günter Verheugen súčasnú krízu v autovýrobe nazval za politicky aj hospodársky výbušnú. Podľa neho ovplyvňuje bez rozdielu veľké, malé, chudobné i bohaté krajiny a firmy, ktoré sú súčasťou dodávateľskej a výrobnej siete.

Keď vypukla recesia a sektor nenašiel zdroje financovania podľa komisára nastal správny čas na presadenie dôležitých zmien v problémoch štruktúry priemyslu, ktoré existovali ešte pred krachom trhov. „Európska automobilová výroba bude po tom všetko vyzerať úplne inak,“ dodal Verheugen pričom vyvrátil fámy o európskom návrhu o možných zmenách a varoval členské štáty pred zasahovaní do reštrukturalizačných plánov výrobcov. „Nesmieme sa chytiť do pasce hospodárskeho nacionalizmu,“ zdôraznil. Komisia upozorňuje, že len spravodlivá hospodárska súťaž a otvorené trhy môžu pomôcť prekonať krízu a protekcionistické opatrenia by ju len prehĺbili.

Kroesová dodala, že „automobilový priemysel nepotrebuje štátnu pomoc“, ale asistenciu pri snahe o sprístupnenie úverov. Zároveň poukázala na to, že európska štátna pomoc predstavuje „dobre cielené prostriedky“ a otvára „ohromné množstvo možností na pomoc sektoru“.

Spomínané možnosti zahŕňajú:

  • Opatrenia na zvýšenie dopytu napríklad prostredníctvom schém, ktoré nediskriminujú žiadnych výrobcov a využívajú štátne objednávky na obnovu vozových parkov verejnej dopravy.
  • Podpora výskumu, vývoja a inovácie.
  • Nová dočasná štruktúra štátnej pomoci prijatá v decembri 2008, aby sa firmy ľahšie dostali k finančným prostriedkom.

Nasledovať by mali:

  • Európska investičná banka (EIB) by mala v marci schváliť žiadosti o finančné prostriedky v hodnote štyroch miliárd eur pre projekty v automobilovom sektore. EIB očakáva, že spolu s ďalšími žiadosťami by celkový objem úverov mal dosiahnuť hodnotu siedmich miliárd eur.
  • Finančné vetvy autotovýrobcov by sa možno tiež mohli kvalifikovať v rámci schém štátnej pomoci, ktoré Komisia prijala pre bankový sektor.
  • Členské štáty môžu naplno využiť Európsky sociálny fond a Globalizačný fond na podporu reštrukturalizáciu sociálnych otázok súvisiacich so zmenami v autovýrobe.