Komisia víta britskú dereguláciu širokopásmového internetu

Krátka správa

Ofcom, britský telekomunikačný regulačný úrad, prijala ako prvý v Európe rozhodnutie o odstránení regulácie cien „veľkoobchodného“ predaja širokopásmového internetu. Malí poskytovatelia pripojenia k internetu tak môžu nakupovať pripojenie lacnejšie a vzájomne si medzi sebou konkurovať. Rozhodnutie bude mať vplyv na 65% britských domácností a podnikov. Je to prvý prípad v EÚ, keď telekomunikačný regulátor konštatoval „efektívnu konkurenciu“ a rozhodol sa trh na časti územia neovplyvňovať. Doteraz sa posudzovalo celé územie krajiny ako celok.

Európska komisia návrh Ofcom-u podporila. Jej analýzy prišli k rovnakým záverom. Komisia dáva britský krok za vzor aj ostatným národným regulátorom. Regulácia musí byť podľa nej cielenejšia, spravodlivejšia a efektívnejšia. Je potrebné sústrediť sa a regulovať tie oblasti, v ktorých chýba efektívna konkurencia. Komisia navrhuje odstraňovať pretrvávajúce štrukturálne problémy, napríklad pretrvávajúci monopol pôvodného monopolného operátora.

„Tento prípad dokazuje, že čím efektívnejšie sú národné telekomunikačné úrady, tým rýchlejšie môžeme implementovať právo o hospodárskej súťaži, ktoré je súčasťou nových európskych pravidiel pre telekomunikačný trh,“ vyhlásila európska komisárka pre telekomunikácie Viviane Redingová. „Vítam návrh na definovanie regionálnych trhov vo vnútri krajín. Toto môže byť dobrý základ pre jednotný európsky prístup v oblasti regulácie.“

Neelie Kroes, komisárka pre hospodársku súťaž, hodnotí krok Ofcom-u rovnako pozitívne. „V tomto dôležitom období rozvoja širokopásmového internetu v Európe je potrebné uvedomiť si, že nedostatočná ako aj prehnaná regulácia môže ohroziť investície, čo povedie k vyšším cenám pre zákazníkov. Každá deregulácia musí vychádzať z reálneho dodržiavania princípov hospodárskej súťaže,“ povedala.

Ofcom upozornil, že vo Veľkej Británii na väčšine územia (z hľadiska počtu domácností a podnikov) vytvorila reálna konkurencia. Podľa úradu je to výsledok efektívnej regulácie, ktorá už nie je teraz potrebná. Nastavenie podmienok umožnilo aj alternatívnym operátorom investovať do budovania vlastných telekomunikačných sietí v ekonomicky silnejších regiónoch. Podľa Ofcom-u sa tak pôvodne celistvý trh rozdelil na niekoľko regionálnych, autonómnych.

Aj regulačný rámec Európskej únie umožňuje pre účely regulácie definovanie menších než národných trhov. K takému kroku musia ale pristúpiť národní regulátori, ktorí poznajú miestne hospodárske reálie.

Ofcom bude naďalej pozorovať deregulované regionálne trhy. V prípade, že nová situácia poškodí konkurenciu, zasiahne.