Komisia vytvorí pravidlá pre toxické aktíva

Banky sa potrebujú zbaviť toxických aktív (komplexných dlhových istín spojených s americkým hypotekárnym trhom), aby sa na trh vrátila dôvera. Neexistuje však smernica, ktorá by určovala ako identifikovať a oceňovať takéto „zlé“ finančné nástroje.

„O niekoľko týždňov predstavíme dokument s hlavnými pravidlami, ktoré považujeme za potrebné pri nákupe alebo poisťovaní aktív,“ povedal komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia na konferencii v utorok (10. februára). Podľa Almuniu ich cieľom je oživit poskytovanie úverov a znormalizovať funkčnosť trhu.
 
„Jedným z najväčších problémov EÚ je dohodnúť sa ako oceňovať toxické aktíva,“ povedal nemecký minister financií Peer Steinbrueck na stretnutí Rady Ecofin. „A stále sme to nevyriešili,“ dodal. V únii síce funguje všeobecná oceňovacia metóda, no vznikli obavy z toho, že môže nastať situácia, že keď banky uvoľnia aktíva, vlády nemusia dať rovnaké podmienky pre všetky inštitúcie, čím by porušili pravidlá súťaže jednotného trhu.

Francúzska ministerka hospodárstva Christine Lagardová povedala, že ministri dúfajú, že k dohode dospejú do konca februára. To akým spôsobom neutralizovať toxické aktíva, prenechali na rozhodnutie členským štátom, aby si samé vybrali či ich presunúť do „zlej banky“ alebo poistiť. Utorková diskusia zahŕňala aj návrhy Komisie, ktorá povedala, že vlády možno budú musieť dotlačiť niektoré banky k participácii na núdzovom pláne pre aktíva.

Komisia odporúča, aby banky dostali šesť mesiacov na zapojenie sa do schémy. Podľa návrhu sa na oplátku za verejnú pomoc s toxickými aktívami bude od bánk žiadať potvrdenie, že budú požičiavať reálnej ekonomike. Podľa Komisie by hodnotiť a certifikovať toxické aktíva mali nezávislí experti, kontrolované relevantnými kontrolnými autoritami alebo inými oficiálnymi orgánmi.