Komisia vyzýva k obmedzeniu byrokracie pre malé firmy

Krátko po zahájení 1. Európskeho týždňa malých a stredných podnikov, na ktorom sa zišli podnikatelia, aby si vymenili skúsenosti – Verheugen oznámil, že pre EK môže byť veľmi zložité presvedčiť členské štáty o potrebe zmeniť politiku.

„Ide o niečo, čo sa dá veľmi ťažko zmeniť tu v Bruseli. Môžem ale zaručiť, že tým štátom, ktoré sa zdráhajú zaviesť nové pravidlá, odporučíme, aby sa zlepšili,“ povedal pre EurActiv.

Podľa komisára Verheugena na európskej úrovni panuje presvedčenie, že malé a stredné podniky sú „hospodárskym sektorom, ktorý je kľúčový pre budúci udržateľný rast“. Vereheugen dodal, že očakáva, že nastupujúce švédske predsedníctvo stanoví ústretovú politiku voči malým a stredným podnikom za jednu zo svojich priorít.

Komisár zároveň na príklade Nemecka, kde je založenie firmy v súčasnosti oveľa jednoduchšie, poukázal na dosiahnutý pokrok v odstraňovaní administratívnych bariér. „Situácia v Nemecku patrila medzi najhoršie, ale urobili veľa pokrokov. Založenie novej firmy teraz trvá krátko,“ povedal Verheugen a dodal, že hesenská vláda dokázala, že je možné založiť podnik v priebehu týždňa.

Malé a stredné podniky sa sťažovali, že opatrenia zavádzané vládami EÚ podkopávajú snahu EK o zjednodušenie zakladania a vedenia podnikov. Georg Toifl, predseda UEAPME (združenia európskych malých a stredných podnikov), poukázal, že byrokracia v Európe nie je voči malým a stredným podnikom vždy ohľaduplná.

„Byrokracia je jednou z najväčších starostí. Problém je v prvom rade na národnej úrovni. Niektoré opatrenia, ktoré členské štáty zavádzajú nám znepríjemňujú život. Nejde vždy o potrebné opatrenia a keby som mal jedno prianie, tak by to bolo odstrániť byrokraciu,“ povedal Toifl.