Komisia vyzýva k tretej priemyselnej revolúcii

Voliči vo Francúzsku a Grécku počas víkendu hlasovali proti tlaku na úsporné opatrenia. Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy včera oznámil, že 23. mája sa lídri EÚ stretnú v Bruseli, aby rokovali o agende pre rast.

Na neformálnej večeri pripravia podklady pre júnový summit, keď najvyšší predstavitelia členských štátov príjmu formálne rozhodnutia týkajúce sa rastu a rozpočtovej konsolidácie.

„Debaty na tému konsolidácia verzus rast sú falošnými debatami. V súčasnej ekonomickej situácii, keď máme nízky hospodársky rast a vysokú zadlženosť, nemáme inú šancu. Musíme sa zaoberať oboma záležitosťami naraz," uviedol komisár pre menové záležitosti Olli Rehn.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso uviedol, že každý z členských štátov by mal predstaviť svoj vlastný plán pre rast, ale osobitný dokument vypracuje aj exekutíva.

Priestor pre manévrovanie je však neistý. Komisia navrhuje posilnenie kapitálu Európskej investičnej banky, ktorá financuje projekty na budovanie infraštruktúry, o 10 miliárd eur. To by jej úverovú kapacitu zvýšilo o 60 miliárd eur a celkový investičný dosah, spolu so súkromným financovaním, by bol 180 miliárd eur.

Exekutíva zároveň chce na podporu infraštruktúrnych projektov využívať projektové dlhopisy. Hoci plány nie sú žiadnou novinkou, v súčasnej konštelácii vidí šancu pre ich realizáciu. Aj novozvolený francúzsky prezident François Hollande vyzýva k väčšej koncentrácii na rast ako na úspory.

Komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani počas svojho vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu vyhlásil, že škrty nestačia a že treba Európu posunúť ku tretej priemyselnej revolúcii. Nový impulz by podľa neho mohol pochádzať z automobilového a vesmírneho sektora či oblasti nerastných surovín.