Komisia začína konanie voči Slovensku pre monopol pošty

Pozadie:

Novela zákona o poštových službách vstúpila do platnosti 1. apríla 2008. Slovenskej pošte garantuje „poštovú výhradu“ na doručovanie zásielok do 50 gramov. To vylučuje z trhu iných poštových operátorov v tomto segmete a Slovenská pošta získava monopolné postavenie na doručovanie tzv. hybridnej pošty.

Ide o zásielky, ktorých obsah sa elektronicky prenesie od odosielateľa k prevádzkovateľovi poštových služieb a ten ho potom vytlačí, zabalí, roztriedi a doručí ako poštovú zásielku. Tento model využívajú najmä banky, poisťovne a telekomunikačné služby, ktoré musia pravidelne posielať veľké množstvo pošty (faktúry, výpisy…)

Otázky:

Európska komisia zaslala Slovensku oficiálne písomné upozornenie, v ktorom ho žiada o vysvetlenie novely zákona o poštových službách. Brusel si všíma, že pred prijatím novely poskytovalo službu hybridnej pošty viacero operátorov. Teraz im „zákon bráni pokračovať v tejto činnosti, v dôsledku čoho je ohrozená ich hospodárska životaschopnosť.“

Komisia preto “ zvažuje prijatie dočasných opatrení, ktorými sa od Slovenskej republiky bude vyžadovať, aby uplatňovanie nových ustanovení pozastavila a zabránila tým vážnemu a nenapraviteľnému narušeniu hospodárskej súťaže.“

Ide o prvý krok v rámci oficiálneho konania voči Slovenskej republike, ktoré sa môže skončiť aj súdnou žalobou, ako aktuálne v prípade odpustenia daňového dlhu spoločnosti Frucona Košice. (EurActiv.sk, 17.6.2008 )

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes nechcela tému komentovať počas svojej minulotýždňovej návštevy Bratislavy. Mala však snahu hovoriť o probléme s premiérom Robertom Fico. Pre časovú zaneprázdnenosť premiéra sa stretnutie napokon neuskutočnilo.

Slovensko má teraz dva týždne na zaslanie pripomienok k navrhnutým dočasným opatreniam a mesiac na odpoveď na všeobecné posúdenie Komisie. Celé dianie je úspechom slovenských alternatívnych poštových operátorov, ktorí svojim podnetom upozornili Komisiu na možné porušovanie hospodárskej súťaže na Slovensku.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií sa k téme zatiaľ nevyjadrilo.