Komisia: Zobrať si úver či poistiť auto v zahraničí má byť jednoduchšie

Valdis Dombrovskis

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis na tlačovej konferencii k akčnému plánu, zdroj: Európska komisia

Európska komisia dnes predstavila nový akčný plán, ktorého cieľom je odstrániť prekážky v oblasti finančných služieb pre spotrebiteľov v rámci celej EÚ.

Kľúčom je využitie nových technológii a online služieb.

Odstrániť prekážky, zjednotiť pravidlá, zlepšiť služby

„Hoci najvyužívanejším právom Európanov zostáva právo voľného pohybu v EÚ, spotrebitelia v EÚ sa v každodennom živote stále stretávajú s príliš veľkým množstvom prekážok. Nech už je to pri otváraní bankového účtu, kúpe poistenia pre svoj automobil či žiadosti o úver, len čo má daná služba cezhraničný rozmer, celé sa to komplikuje. Preto dnes uvádzame plán, ktorý má spotrebiteľom poskytnúť lepšie produkty a väčší výber, čím sa zlepší prehľadnosť a ochrana finančných služieb,“ vysvetľuje komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Finančné služby z iného členského štátu Únie v súčasnosti využíva len 7 % spotrebiteľov. Často ich odrádzajú rôzne vnútroštátne prekážky či rozdielne kritériá bánk či poisťovní.

Potenciál technológií

„Európski spotrebitelia a spoločnosti by mali mať možnosť naplno využívať skutočne jednotný trh s finančnými službami,“ povedal pri predstavení akčného plánu podpredseda Komisie zodpovedný za finančné služby a úniu kapitálových trhov Vladis Dombrovskis.

„Spotrebitelia by mali mať prístup k najlepším dostupným produktom nielen v ich vlastnej krajine, ale v celej EÚ. Zároveň chceme v plnom rozsahu preskúmať potenciál technológií, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Ak ich využijeme správnym spôsobom, majú potenciál zmeniť finančný sektor k lepšiemu a zlepšiť spôsob, akým ľudia pristupujú k finančným službám,“ vysvetlil.

Tri piliere plánu

Akčný plán má tri hlavné časti:

  • Zvýšenie dôvery spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia pri využívaní služieb v ktoromkoľvek členskom štáte. Napríklad pre vodičov by malo byť jednoduchšie preniesť si svoj bonus za nulovú nehodovosť. Znížiť by sa mali aj poplatky za transakcie v inej mene než euro.
  • Zmiernenie právnych a regulačných prekážok pre firmy, ktoré chcú expandovať do zahraničia. Zaviesť by sa napríklad mali jednotné kritériá pri žiadaní o úver.
  • Podpora inovatívnych digitálnych technológií. Pôjde napríklad o jednoduchšie využívanie elektronickej identifikácie, či predaj finančných služieb online.

„Tento ambiciózny akčný plán obsahuje cielené opatrenia, ktorými sa postupne prehĺbi náš jednotný trh a ktoré majú skutočný vplyv na životy európskych občanov. Keď sme uvádzali úniu kapitálových trhov, zaviazali sme sa zlepšiť prístup k financovaniu a k spotrebiteľským finančným službám pre dobro spotrebiteľov a podnikov a súčasne udržiavať krok s vývojom v oblasti finančných technológií,“ zhodnotil podpredseda Komisie Jyrki Katainen.

FinTech

Európska exekutíva zároveň spustila verejnú konzultáciu o využití technológii v sektore finančných služieb – FinTech.

Cieľom je „zozbierať informácie z prvej ruky o vplyve nových technológii na celý finančný sektor“.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje návrhy a reakcie do 15. júna.