Komisia zverejní pripomienky k vyšetrovaniu farmaceutických firiem

Komisia informovala o vyšetrovaní farmaceutických firiem, ktoré vedie na sklonku minulého roka. Spoločnosti obvinila z porušovania pravidiel hospodárskej súťaže. Podľa Komisie niektoré renomované farmaceutické firmy odďaľovali vstup lacných generických liekov na trh a blokovali úsilie svojich konkurentov o vývoj nových liekov.

Komisia podnikla raziu v kanceláriách dvoch farmaceutických firiem, a následne vydala kontroverznú správu o predbežných zisteniach. Spôsob vyšetrovania silne kritizovali zástupcovia priemyslu, Komisia obhajovala svoje kroky tvrdením, že má dôvodné podozrenie, že spoločnosti majú prsty v „obmedzujúcich obchodných praktikách a / alebo zneužití dominantného postavenia na trhu“.

Po vyšetrovaní Komisia spustila konzultačný proces aby povzbudila diskusiu o predbežných záveroch vyšetrovania. Záverečná správa sa očakáva v priebehu tohto roka.

Hovorca komisie pre oblasť vnútorného trhu Jonathan Todd včera povedal, že výsledky konzultácií budú zverejnené.

„Konzultácie sa skončili v sobotu v noci a dostali sme viac ako 40 príspevkov. Príspevky budú zverejnené na stránke Komisie v horizonte niekoľkých týždňov. Komentáre, ktoré sme dostali budú vzaté do úvahy pri tvorení finálnej správy o nahliadnutí do farmaceutického sektora Európskej komisie, ktorá bude publikovaná pred letom“, povedal Todd.

Vyšetrovanie v sektore sú iniciované zo strany Európskej komisie v prípade, že konkrétny sektor vykazuje známky porušovania hospodárskej súťaže alebo iných pochybení.