Komisia zverejnila svoju predstavu o budúcnosti internetu v Európe

telekomunikácie, ansip, oettinger

Andrus Ansip (vpravo) a Günther Oettinger. FOTO-EK

„Súčasný rámec telekomunikačných pravidiel umožnil celú Európsku úniu pokryť základným širokopásmovým pripojením. Je čas na ďalší krok.“ Takto dnes Európska komisia oznámila začiatok prác na univerzálnej dostupnosti internetu s minimálnou rýchlosťou 100 Mbit/s. Výsledkom majú byť nové pracovné príležitosti pre občanov a prístup k najmodernejším službám bez ohľadu na to, či žijú v mestách alebo na vidieku.

Nová internetová infraštruktúra by mala byť do roku 2025 dostupná aj vo verejných budovách, akými sú školy či nemocnice. Iniciatíva Komisie sľubuje uľahčiť prácu 100 miliónom žiakov a študentov, 70 miliónom zamestnancov, 2 miliónom lekárov a 2,5 miliónom pacientov.

Obyvatelia únie by tak všade mohli mať k dispozícii jazdu autonómnymi vozidlami, virtuálnu realitu, inteligentné farmárstvo či umelú inteligenciu.

Rámec nahradí kódex

Snaha o rýchlejší internet pre všetkých nie je ani zďaleka jediným návrhom, ktorý dnes EK predstavila. Dnešok priniesol dlho očakávanú reformu telekomunikačného sektoru. Štvoricu starších smerníc nahradí tzv. Kódex elektronickej komunikácie.

Kódex je podriadený zámeru poskytnúť vysokokapacitné siete. Vytvárať ich je naďalej v pôsobnosti operátov. Európska exekutíva im za to sľubuje zásahy iba proti nedostatkom, ktoré trh nedokáže vyriešiť.

Komisia chce zastabilizovať regulačné prostredie, stimulovať investície a zvýšiť konkurenciu v odvetví. Vo svojom návrhu vyjadrila jasnú podporu modernejším optickým sieťam. Na ich budovanie môžu prispievať štrukturálne fondy alebo posilnený Európsky fond pre strategické investície (EFSI).

Problematika OTT služieb dostala riešenie, ktoré bolo dopredu avizované. Tie služby, ktoré užívateľom umožnia dovolať sa na klasické telefónne číslo, alebo byť z tohto čísla zastihnuteľný, budú mať rovnaké pravidlá ako klasické volanie. WhatsApp, ktorý čísla nepoužíva, musí aspoň zabezpečiť bezpečnosť svojich serverov.

Väčšia koordinácia

V niektorých oblastiach by mohli návrhy Komisie naraziť na tvrdý odpor členských štátov. Azda tou najkontroverznejšou z hľadiska kompetencií je zosúladenie frekvenčného spektra. Na tomto predpoklade pre nasadenie mobilných sietí 5. generácie sa ministri dohodli v máji tak, že prijali svoju pozíciu do ďalších vyjednávaní s Európskym parlamentom.

Uvoľnenie 700 MHz frekvenčného pásma by ale mohlo znamenať aj presun časti kompetencií od národných regulátorov k celoeurópskemu. Nemenej problematickou sa javí aj možná strata príjmov za predaj licencií.

Celoeurópsky regulátor pre oblasť telekomunikácií (Body of European Regulators for Electronic Communications/BEREC) získa nové právomoci, ktoré majú zabezpečiť konzistentné uplatňovanie nových pravidiel. Či sa národní regulátori zmiera s úlohou poradcov je zatiaľ otázne.