Komisia: Preprava zvierat už len s GPS

Nič netušiace ovečky...

Krátka správa

Komisár pre zdravotníctvo Markos Kyprianou na margo tejto legislatívy uviedol: „Toto nariadenie sa zameriava na zníženie stresu a nebezpečenstva, ktoré okúsia zvieratá počas pozemných alebo morských transportov.“

Medzi zavádzanými novými bezpečnostnými pravidlami sú vyššie štandardy pre vozidlá a ich technické vybavenie, ako aj prísnejšie požiadavky kladené na prepravcov zvierat. Nariadenie tiež zaisťuje lepšiu vymožiteľnosť pravidiel EU v tejto oblasti, ako je napríklad používanie satelitného navigačného systému.

  • Lepšie podmienky

Vozidlá určené na prepravu zvierat, ktorá trvá 8 a viac hodín musia byť modernizované a oficiálne preskúšané. Nové vybavenie vozidiel zabezpečí, že mikroklíma vo vnútri bude viac prispôsobená prepravovaným zvieratám a prísnejšie sa bude kontrolovať dodržiavanie pitného režimu. Špeciálny dôraz sa kladie na mladé a čerstvo na svet privedené zvieratá. Samice, ktoré sú týždeň pred očakávaným pôrodom sa nesmú  prepravovať už vôbec.

  •  Lepšie zaobchádzanie

Vodiči a závozníci sa musia zúčastniť kvalifikačného školenia; od roku 2008 budú musieť vlastniť certifikát, ktorý ich oprávňuje manipulovať so zvieratami. Nová legislatíva rozširuje a ujasňuje zodpovednosti za zvieratá, ktorá sa kladú jednak dopravným prepravcom ale tiež obchodníkov, vodičov a pracovníkov počas celej prepravy. Nové nároky sa kladú na podmienky zvierat počas nakládky a vykládky.

  • Lepšia vymožiteľnosť

Každé nové vozidlo používané na dlhú prepravu zvierat (dlhšie ako 8 hodín) musí byť vybavené satelitným navigačným systémom. To umožní lepšiu kontrolu nad uplatňovaním pravidiel EU o povinných oddychových časoch. Staršie vozidlá, ktoré slúžia tomuto účelu musia mať nainštalované tieto zariadenia do roku 2009.

  • Časy a priestorové predpoklady

Nariadenie 1/2005/EC neobsahuje opatrenia k maximálnym prepravným časom a prípustnému počtu prepravovaných zvierat. Tie obsahoval pôvodný návrh Komisie. Rada však v novembri 2004 nedokázala dosiahnuť v týchto bodoch kompromis.

Kyprianou je však rozhodnutý navrhnúť tieto pre neho kľúčové body ešte pred koncom roka 2009. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) medzičasom zverejnil stanovisko k počtom / hustote naložených zvierat a komisár začne čoskoro v tejto otázke rokovať s členskými krajinami a aktérmi.