Koniec kvótam na dovoz čínskych textílií

Krátka správa

9. októbra 2007 komisár pre obchod, Peter Mandelson, podľa očakávaní oznámil, že kvóty na desať druhov čínskych tovarov, ktoré boli stanovené v júni 2005 a ich platnosť vyprší na konci tohto roka, nebudú predĺžené. Namiesto toho budú nahradené systémom monitorovania. (EurActiv 14/06/05)

„Systém dvojitej kontroly“ pokryje 8 z 10 typov produktov a bude sledovať pohyb tovarov v oboch smeroch – teda nebude len udeľovať licencie na import z Číny, ale bude sledovať aj európsky export.

Komisár v tejto súvislosti povedal: „Vítam tento ďalší krok v spolupráci EÚ s Čínou v zabezpečení hladkého prechodu k voľnému obchodu s textíliami.“

Na rozdiel od systému kvót zostáva do konca roka 2008 v platnosti obchodná dohoda s Čínou obsahujúca špeciálne bezpečnostné ustanovenia, ktoré umožňujú EÚ prijať opatrenia v prípade, že by import z Číny vzrástol do tej miery, že by predstavoval vážnu hrozbu pre zachovanie európskeho textilného odvetvia. Povedal to hovorca komisára Mandelsona, Peter Power, ktorý sa ale zatiaľ jasne nevyjadril k možnostiam, ako by mohli byť obchodné vzťahy usporiadané v budúcnosti: „Stále jestvuje možnosť, že niekto by niekde mohol požiadať o aktiváciu bezpečnostných ustanovení.“

Komisár vo svojom liste pre talianske noviny Corriere della Sera uviedol, že kvóty dali európskemu priemyslu dostatočný „priestor na dýchanie,“ aby sa adaptoval a reštrukturalizoval. Preto nalieha na európskych výrobcov textílií a odevov, aby odolali pokušeniu požadovať nové bezpečnostné ustanovenia. Namiesto toho by mali podľa neho na čínsku masovú produkciu reagovať tým, že by sa stali „elegantnejšími a kreatívnejšími.“

Bill Lakin, generálny riaditeľ Európskej odevnej a textilnej organizácie (Euratex), ktorý reprezentuje záujmy výrobcov v tomto odvetví, sa pre EurActiv vyjadril, že systém dvojitej kontroly je nateraz „najlepšou cestou vpred.“ Na otázku, či môže Európa očakávať ďalší veľký nárast importu z Číny, odpovedal: „Nedúfam v to. A myslím si, že Číňania to nechcú o nič viac ako my… V roku 2008 dúfame v stupeň limitovaného nárastu.“