Kontrola nad telekomunikáciami je stále otvorená

Európski ministri telekomunikácií sa budú na svojom jedinom stretnutí počas Francúzskeho predsedníctva, 27. novembra 2008, zaoberať revidovaným návrhom Telekomunikačného balíka. Revidovaná verzia, ktorú zhliadol editor portálu EurActiv, vracia do diskusie:

  • právomoc Komisie vetovať akékoľvek rozhodnutia národných telekomunikačných regulátorov,
  • vytvorenie nového Úradu európskych regulátorov telekomunikácií (OETR), ktorý by bol pod kontrolou Bruselu.

Cieľom pôvodného návrhu Telekomunikačného balíka je nastaviť pravidlá tak, aby podporovali vstup nových firiem na telekomunikačný trh a súčasne aby mala Európska komisia voľnejšiu ruku a väčšie právomoci na prinútenie operátorov mobilných a pevných sietí znižovať telekomunikačné poplatky za hlasové a dátové služby. V konečnom dôsledku, harmonizácia cien by mala viesť k postupnej integrácii fragmentovaných národných telekomunikačných trhov.

Aktuálny plán Európskej komisie niektorí pozorovatelia označili za snahu komisárky Viviane Redingovej obísť Európsky parlament. Europoslanci 24. septembra 2008 schválili pripomienky k pôvodnému návrhu (EurActiv 25/09/08), v ktorých zamietli vytvorenie Európskeho telekomunikačného úradu (EECMA) a ako náhradu navrhli posilniť súčasnú Skupinu európskych regulátorov telekomunikácií (ERG), ktorá by sa po vstupe balíka do platnosti premenovala na Úrad európskych regulátorov telekomunikácií (BERT). V konečnom dôsledku by však nešlo o nadnárodnú autoritu, ale o diskusné fórum so širšími právomocami.
Európska komisia sa vo svojej najnovšej revízii vracia späť k pozícii zo začiatku roka. Hoci nežiada Európsky telekomunikačný úrad,  „administratívny orgán“ OETR sa z hľadiska svojich kompetencií od pôvodnej predstavy komisárky veľmi nelíši. Mal by 12 členov, z ktorých jednu polovicu by delegovala Komisia a druhú Rada. Národné telekomunikačné úrady by sa schádzali na nižšej úrovni, pričom závery ich diskusií by sa predkladali OETR ako odporúčania.

Komisia si podľa zatiaľ neverejného návrhu vyhradí právomoc vetovať rozhodnutia v telekomunikačnom sektore, čo je opäť v rozpore s predstavou európskych poslancov. EP v septembrovej rezolúcii uvádza, že Exekutíva EÚ má mať len kontrolnú rolu, pričom prijímanie finálnych rozhodnutí má zostať aj naďalej v rukách národných regulátorov.

Zatiaľ neverejnou revíziou pôvodného návrhu Telekomunikačného balíka by sa mali európski ministri telekomunikácií zaoberať 27. novembra 2008 na zasadnutí Rady. Očakáva sa, že európski poslanci sa návrhom legislatívy budú zaoberať v druhom čítaní v priebehu apríla budúceho roka.