Kope Verheugen za nemecké automobilky?

Foto: flickr.com (ximenatapia)

“Plne podporujem cieľ Komisie, [ale] európsky automobilový priemysel podľa môjho názoru bude môcť plniť ciele bez vážnejších ťažkostí od roku 2015,” povedal komisár pre priemysel Günter Verheugen pre nemeckú tlač.

Komisár dodal, že Komisia vie o viacerých automobilkách, ktorým sa cieľ nepodarí dosiahnuť. Súčasne poukázal, že v tejto otázke “bude mať posledné slovo Parlament,” informuje BBC. Podľa neho si tiež Komisia “musí uvedomiť, že budeme musieť nájsť citlivý kompromis.” Verheugen presadzuje názor, že nové automobily by mali spĺňať navrhované emisné limity až od roku 2015.

Komisár Verheugen je známy svojou dlhodobou podporou nemeckým automobilkám, vďaka čomu sa často dostáva do sporu so svojím kolegom Stavrosom Dimasom, zodpovedným za životné prostredie.

Günter Verheugen však nie je jediným Nemcom, ktorý sa snaží zo svojho postu pomôcť firmám ako BMW či Mercedes. V apríli nemecká kancelárka Angela Merkelová domácim automobilkám prisľúbila, že presadí ich stanoviská k návrhu limitoch emisií CO2 z cestnej dopravy. Sú to práve nemecké firmy, ktoré budú mať najväčší problém konštruovať autá tak, aby uspokojili očakávania zákazníkov čo do výkonnosti motora a súčasne aby splnili pravidlá navrhnuté Bruselom.

Silným hráčom sa v tejto téme ukazuje byť Európsky parlament. Okrem toho, že viacerí poslanci zdieľajú Verheugenov názor oddialiť konečný termín na rok 2015, právnici EP upozornili, že Komisiou navrhnutá legislatíva môže mať charakter ekologickej dane. Rozhodovať o takýchto témach je ale v kompetencii Rady, ktorá sa musí uzniesť jednomyseľne (EurActiv 10/04/08).

Pôvodný návrh Komisie hovorí o limite 120g/km CO2. Automobilka, ktorá ho prekročí, bude musieť po roku 2012 zaplatiť sumu 20 eur za každý 1 g/km nad limit, od roku 2015 sa tento poplatok zvýši na 95 eur. Cena poplatku za priemerné prekročenie sa vynásobí počtom predaných automobilov (EurActiv 19/12/08).