Kozlík: Šrotovné oddiali investície do inovácií

Automobilový priemysel dáva v Európskej únii prácu 12 miliónom ľudí, čo predstavuje 6 % pracovnej sily Únie. Do toho spadajú aj tisícky malých podnikov, ktoré sú svojou činnosťou naviazané na automobilový priemysel. Preto ak nie sú ľudia ochotní kupovať autá, tlak na úroveň zamestanosti v odvetví je mimoriadne vysoký.

Európsky parlament žiada rýchlu, jednoduchšiu a vyššiu finančnú podporu automobilového priemyslu, najmä prostredníctvom Európskej investičnej banky.  Ako ďalší nástroj uvádza štátne záruky na úvery s nízkymi úrokmi. Finančná podpora, predovšetkým prostredníctvom pôžičiek, by mala pomôcť stimulovať dopyt po nových automobiloch v záujme "hospodárskeho rastu, životného prostredia a bezpečnosti premávky". 

Poslanci majú "obavy" v súvislosti s niektorými krátkodobými opatreniami, ktoré prijali členské štáty na vnútroštátnej úrovni a ktoré by mohli podľa ich názoru narušiť hospodársku súťaž na jednotnom trhu a poškodiť tak dlhodobú konkurencieschopnosť.

Parlament vyzval Komisiu, aby navrhla pokyny a odporúčania pre opatrenia, ktoré by koordinovane nabádali na obnovu vozového parku, ako je napríklad u nás mimoriadne úspešné šrotovné. Prostriedky vyčlenené vládou SR sa podľa odhadov minú práve dnes. Vláda uvažuje o jeho navýšení po tom, čo preráta zisky na DPH z nových aút pre štátny rozpočet. Rozhodovať sa bude na budúci týždeň.

Podľa europoslanca Sergeja Kozlíka (ĽS-HZDS) je šrotovné možné uplatniť len krátkodobo, nakoľko predstavuje "prílišné odčerpanie verejných zdrojov, deformuje trh a odďaľuje investície do inovatívnych technológií".

Prioritne treba podľa jeho slov naopak riešiť štrukturálne problémy, ako napríklad vysokú nadprodukciu a investície do inovatívnych technológií.

Verejná podpora musí byť podľa poslanca Kozlíka "transparentná a rešpektovať pravidlá Európskej únie o konkurencii a štátnej pomoci". "Žiaľ, tieto pravidlá nie sú záväzné pre svetových konkurentov, ako napríklad USA," uviedol poslanec, čo môže podľa neho dostať EÚ do paradoxnej situácie, kedy bude čeliť "dovozu automobilov požívajúcich nadpriemernú štátnu pomoc" z krajín mimo EÚ. Riešenie vidí v opatreniach EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

Uznesenie EP vyzýva, aby v dialógu so svojimi obchodnými partnermi trvala na tom, aby tretie krajiny nezatvorili trh pred európskymi výrobcami. Špecificky hovorí uznesenie o potrebe vyjednať "vyváženú a férovú dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou".