Kozmetika v EÚ po novom

Zdroj: Wikimedia Commons

Od včerajšieho dňa (11.7.2013) platia v celej EÚ nové pravidlá EÚ o bezpečnosti kozmetických výrobkov. Ich cieľom je tiež zamedziť zavádzajúcim tvrdeniam o týchto výrobkoxh. Nové požiadavky, ktoré inštitúcie EÚ schválili v roku 2009, sa týkajú všetkej kozmetiky, ktorá sa objaví na pultoch v EÚ, bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.

Nariadenie má zabezpečiť lepšie sledovanie kozmetických výrobkov na území EÚ. Po novom bude na obale výrobku nutné uviesť nie len výrobcu alebo firmu zodpovednú za jeho marketing, ale aj osobu zodpovednú za to, že produkt spĺňa bezpečnostné kritériá.

Minimálna trvanlivosť výrobku, resp. odporúčaná doba spotreby po otvorení bude musieť byť naznačená aj piktogramom.

Obsah nanomateriálov vo výrobku (materiály, ktorých hlavné zložky majú rozmer 1 až 100 miliardtín metra) musia byť po novom označené v zozname zložiek slovom „nano“ v zátvorkách za názvom látky, napr. „oxid titaničitý (nano)“.

Legislatíva definuje aj spoločné kritériá pre tvrdenia (claims) o kozmetických výrobkoch.

Výrobcovia, ktorí chcú na výrobku uviesť určité tvrdenie, napr. že deodorant „pôsobí počas 48 hodín“, budú musieť dodržať šesť spoločných kritérií: právny súlad, pravdivosť, existencia dôkazov, čestnosť, férovosť a informované rozhodovanie. Príslušné vnútroštátne orgány budú môcť overovať súlad tvrdení s týmito kritériami.

Nariadenie zakazuje testovanie na zvieratách konečného výrobku alebo jeho zložky pre účely splnenia podmienok tej istej legislatívy.

Pokiaľ ale ide o označenie na obale, že výrobok nebol testovaný na zvieratách, je možné ho uviesť na výrobok za ešte prísnejších podmienok  – a to len vtedy ak „výrobca a jeho dodávatelia nevykonali alebo nenariadili vykonať žiadne testy konečného kozmetického výrobku, jeho prototypu alebo ktorejkoľvek zložky, ktorú obsahuje, ani nepoužili žiadne zložky, ktoré boli niekým iným testované na zvieratách na účely vývoja nových kozmetických výrobkov. “

Výrobcom nariadenie uľahčí život v tom, že notifikovať budú o svojich výrobkoch prostredníctvom centrálneho portálu v celej EÚ. V Únii pôsobí mnoho lídrov odvetvia a viac ako 4 000 výrobcov kozmetiky. Sektor vytvára priamo a nepriamo viac ako 1,5 milióna pracovných miest.

Pozície

Chorvátsky eurokomisár pre spotrebiteľskú politiku, Neven Mimica, uviedol: „spotrebitelia sú odteraz lepšie chránení a majú jasnejšie informácie o kozmetických výrobkoch, ktoré kupujú, či už ide o výrobky bežnej spotreby ako zubná pasta alebo luxusné drobnosti ako nový rúž, či voda po holení. Nové predpisy tiež uľahčujú presadzovanie pravidiel, čím zvyšujú spokojnosť zákazníkov a ich dôveru v kúpené výrobky.“