Krajiny stále meškajú s implementáciou smernice o službách

Europoslanci sa v utorok stretli so zástupcami národných parlamentov, aby s nimi prediskutovali pokrok členských štátov pri implementácii smernice, ktorá mala byť do národnej legislatívy transponovaná do 28. decembra 2009. Poslanci upozornili, že krajinám sa nedarí splniť svoje záväzky a jednotné kontaktné miesta nesprístupňujú požadované služby.

Sektor služieb tvorí 70 % európskej ekonomiky. Smernicu, ktorá by mala odomknúť potenciál vnútorného trhu a liberalizovať cezhraničné poskytovanie služieb prijali v roku 2006, aj keď v úplne inej forme, ako bol pôvodný návrh Komisie. Ako uviedol komisár pred vnútorný trh Michel Barnier, správne implementované pravidlá môžu ročne generovať od 60 do 140 miliónov eur ročne alebo 1 % rastu EÚ.

Ako informuje Európsky parlament smernica, ktorá má odstrániť administratívne prekážky pre voľný pohyb služieb si doteraz vyžiadala prijatie 600 národných zákonov. Doteraz len 21 členských štátov direktívu stihlo zapracovať a to aj napriek tomu, že je už štyri mesiace po dátume, dokedy to mali stihnúť všetky. Transponovaním sa však povinnosti krajín nekončia. Musia ešte identifikovať návrhy, ktoré diskriminujú iné členské štáty a na druhej strane poukázať na diskriminujúce návrhy na strane ostatných 26-ich členských štátov.

Na Slovensku zákon o službách na vnútornom trhu vstúpi do platnosti 1. júna 2010. Zahraničné firmy sa v prípade záujmu o  na slovenský trh budú môcť obrátiť na jednotné kontaktné miesta (obvodný úrad v sídle kraja), kde preložia licenciu. Kontaktné miesto zosumarizuje údaje (samo si vyžiada výpis z registra trestov od zahraničných úradov) a v lehote troch pracovných dní zašle žiadosť o vydanie oprávnenia príslušnému orgánu.