Kríza si vybrala daň na zamestnanosti

Zdroj: Skye, www.creativecommons.org

V roku 2009 bolo v 27 členských krajinách EÚ zamestnaných 64,6% ľudí vo veku 15-64 rokov, čo je menej ako rok predtým (65,9%). Únia tak zaznamenala pokles miery zamestnanosti prvý krát od roku 2020, najmä v dôsledku hospodárskej krízy.

Podľa Lisabonskej stratégie mala EÚ v roku 2010 dosiahnuť 70% zamestnanosť. Päť krajín tento cieľ v minulom roku napriek kríze splnilo – Holandsko (77%), Dánsko (75,7%), Švédsko (72,2%), Rakúsko (71,6%) a Nemecko (70,9%). Naopak najhoršia zamestnanosť bola na Malte (54,9%), v Maďarsku (55,4%), Taliansku (57,5%), Rumunsku (58,6%), Poľsku (59,3%) a Španielsku (59,8%).Slovensko sa v minulom roku udržalo tesne nad 60% hranicou (60,2%).

V júni 2010 schválila Európska rada Stratégiu EÚ 2020. Tá hovorí, že do 2020 má zamestnanosť mužov a žien vo veku  20-64 rokov dosiahnuť 75%. V priebehu tohto roka sa má celkový cieľ premietnuť do špecifických národných.

Okrem zvyšovania celkovej miery zamestnanosti sa EÚ zameriava aj na zamestnanosť žien a starších ľudí (55-64 rokov). V zamestnanosti žien majú najlepšie výsledky opäť severské krajiny: Dánsko (73,1%), Holandsko (71,5%), Švédsko ((70,2%) a Fínsko (76,9%). Na opačnom konci je Malta (37,7%), Taliansko (46,4%), Grécko (48,9%) a Maďarsko (49,9%).

Vo Švédsku, Estónsku, Dánsku, Británii a Nemecku sú na trhu práce najlepšie integrovaní starší ľudia. Najnižšia zamestnanosť v tejto vekovej skupine je na malte, v Poľsku a Maďarsku.

Flexibilnejšie formy zamestnania

V Európskej únii sa rastie využívanie zamestnania na čiastočný úväzok. Kým v roku 2002 tvorili 15,7% z celkového množstva, minulý rok to bolo 18,1%. Ďaleko najviac ľudí je takto zamestnaných v Holandsku (47,7%), potom nasleduje Švédsko, Nemecko, Dánsko a Británia (okolo 25%). Najmenej sa čiastočné úväzky využívajú v nových členských krajinách, najmä Bulharsku, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku (2,1 – 5,2%).

Využívanie pracovných kontraktov na dobu určitú kolíše. V 2002-2007 rástlo (z 12,3 – 14,5%), v dvoch ďalších rokoch však klesalo na 13,5% v 2009.