Kríza Slovákov ukrátila o odmeny

Firmy na Slovensku strážia svoje financie a šetria aj na benefitoch. Trinásty plat v januári 2009 v porovnaní s rokom 2008 dostalo o 5 % menej respondentov (28 % v roku 2008, 23 % v roku 2009), píše sa v záveroch internetového prieskumu platov Merces.sk. Tých, ktorí dostali koncoročné odmeny bolo o percento menej, čo medziročne znamená 7-percentný pokles.

Nárast odmien na prelome 2007/2008 bol 14 %, no na prelome 2008/2009 už len 4 %. Podľa Miroslava Draveckého, projektového manažéra prieskumu, „sú firmy v dôsledku krízy pri prerozdeľovaní odmien podstatne opatrnejšie“.  Výška trinástych platov stúpla v priemere o 11 % na 763 eur a výška vyplácaných odmien o 5 % na 1 058 eur.

Podľa analýzy zamestnávatelia na Slovensku obmedzili aj poskytovanie nefinančných benefitov. Najčastejšie upúšťajú od príspevku na dôchodkové sporenie (19 % v 2008, 15 % v 2009), menej financií vynakladajú na vzdelávanie zamestnancov (25 % v 2008, 22 % v 2009) a ďalej najčastejšie šetria na firemných akciách, poskytovaní nápojov na pracovisku zadarmo a preplácaní športových a kultúrnych aktivít.  

Priemerný hrubý mesačný plat sa podľa prieskumu v januári zvýšil o 6 % na 811 eur. Domáce súkromné spoločnosti zvyšovali platy o 10 %, zahraničné o polovicu menej. Desaťpercentný nárast mzdy zaznamenali hlavne malé firmy do 20 zamestnancov, pričom veľké firmy s 251 – 1000 zamestnancami zvyšovali plat o 3 %.