Lacná práca a slabé odbory lákajú investorov do Nemecka

Men at Work

Oficiálna kampaň nemeckej agentúry pre podporu investícií lákala investorov z USA, Číny či Japonska do východného Nemecka tým, že tam nájdu „platy až do 30% nižšie, ako je západonemecký štandard, a nízku úroveň členstva v odboroch“.

Minister zodpovedný za východné Nemecko Wolfgang Tiefensee z kampane Investujte v Nemecku „nie je šťastný“. Pre Financial Times vyhlásil, že pri lákaní zahraničných investorov treba hľadať rovnováhu medzi zdôrazňovaním faktov, ktoré zvyšujú atraktivitu východného Nemecka pre investorov, a snahou postupne zvyšovať úroveň miezd. Už vôbec sa mu nepáči argument slabosti odborov: „Ja by som to nerobil.“

Faktom je, že východná časť Nemecka ostáva zaostalejším regiónom. Nezamestnanosť je oproti západu dvojnásobná, platy priemerne o 33% nižšie. Transformácia hospodárstva a skrachovanie mnohých východných priemyselných podnikov po zlúčení Nemecka prispievajú ešte stále k výrazne nižšej organizovanosti v odboroch.

Kampaň vzbudila veľkú nevôľu nie len vo vláde, ale aj o odborov. Po tom, ako sa o nej začalo hovoriť v médiách, agentúra materiály stiahla.

Lákadlo relatívne lacnej pracovnej sily bolo tradične používané na pritiahnutie investorov do nových členských krajín EÚ, vrátane Slovenska. Agentúra pre podporu investícií a podnikania SARIO však už dnes zdôrazňuje, popri iných výhodách, relatívne nízku cenu pracovnej sily spojenú s vysokou produktivitou a kvalifikáciou a flexibilný zákonník práce.