Letecká doprava chce podporu

lietadlo v oblakoch

Hospodárska kríza znížila dopyt po osobnej i nákladnej leteckej doprave. Európske a ázijské aerolinky museli odložiť plány nákupov nových lietadiel.

„Kríza ovplyvňuje našich zákazníkov“ a „náš výrobný sektor cíti jej bodnutia“, vyhlásil včera (16. Apríl) Allan Cook, prezident ASD (European AeroSpace and Defence Industries Association), európskeho združenia leteckého a obranného priemyslu.

Nové objednávky klesli, a niektoré kontrakty boli zrušené.

Hoci má letecký priemysel pevný základ, je inovatívny a založený na technológii, „nemali by sme to brať ako samozrejmosť“, povedal Cook. Vlády i EÚ vyzval, aby rozšírili podporu výskumu a vývoja, ktorý pomôže sektoru priniesť na trh stroje novej generácie. Zdôraznil však, že nežiadajú záchranné balíky ako iné odvetvia.

Trpia všetci

Podľa Cooka trpí celý výrobný reťazec, vrátane dodávateľských malých a stredných firiem (MSP). „Preto potrebujú stimuly“, ako sú špeciálne pôžičkové programy pre MSP.

„Naši dodávatelia sú zasahovaní na rôznych frontoch a potrebujú úvery a pôžičky“, súhlasí Thomas Enders, výkonný riaditeľ Airbus a predseda nemeckého združenia leteckého priemyslu, BDLI. „Popri tom, ak dokážame udržať dodávky vysoké, bude to dobré aj pre celý náš reťazec dodávateľov.“

Cook i Enders vyzvali verejných rozhodovateľov, aby uľahčili leteckým prepravcom prístup k likvidite, na nákup nových strojov.

Príprava na budúci rast a obchodovanie s emisiami (ETS)

Dlhodobé vyhliadky priemyslu vyzerajú dobre – trend ukazuje zdvojnásobenie dopravy za 15 rokov. „Musíme sa pripraviť na budúci rast v sektore“, tvrdí Enders.

Zástupcovia priemyslu kritizovali Komisia za meškanie efektívneho spustenia sedemročného, verejno-súkromného partnerstva Clean Sky v hodnote 1,6 miliardy eur. Leteckému priemyslu má pomôcť vyvinúť environmentálne technológie.

Iniciatíva spustená v roku 2006 je „silne ohrozená tým, že sa utopí v byrokracii“, tvrdí Enders. To, čo bolo myslené ako „inšpirujúce verejno-súkromné partnerstvo, v zhode s Lisabonskými cieľmi“, sa stalo „sériou akumulovaných zdržaní“.

Priemysel už svojou polovicou rozpočtu (800 miliónov) prispieva. Prekážky vo vnútornej administratíve Komisie však odďaľujú dostupnosť peňazí EÚ. Hrozí, že iniciatíva s nespustí dosť skoro na to, aby pomohla pripraviť letectvo na obchodovanie s emisiami, čo „vážne postihne našich leteckých zákazníkov“, varoval Enders.

„Nemôžeme si dovoliť blokovať naše fondy v nefungujúcich programoch.“ Enders dodal, že ak sa rýchlo niečo nestane, priemysel bude musieť presmerovať fondy určené pre program do iných národných a komerčných technologických iniciatív.