Letecké spoločnosti už klamú menej

„Je neprípustné, aby jeden z troch spotrebiteľov, ktorí si chcú rezervovať letenky na internete bol okradnutý alebo podvedený, či zavádzaný“, uviedla komisárka zodpovedná za ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva. V rámci boja proti nekalým praktikám leteckých spoločností zverejnila správu o výsledkoch kontrolnej akcie v 15 členských štátoch EÚ a v Nórsku. Prísne sledovanie klamlivej reklamy a nekalých praktík prináša výsledky:

  • polovica internetových stránok leteckých spoločností zistené nedostatky odstránila
  • tretina stránok poškodzovala spotrebiteľov a Komisia im uložila nápravné opatrenia

Najčastejším problémom sú zavádzajúce ceny, ktoré uvádzalo 58% prešetrovaných stránok. Mnohé spoločnosti stále lákajú zákazníkov na ceny leteniek bez započítania všetkých letiskových poplatkov a daní, čo je nezákonné.

V takmer polovici prípadov sa vyskytli nedostatky v zmluvných podmienkach – napr. chýbajúca alebo nesprávna jazyková verzia, či vopred zakliknuté rámčeky pre voľbu doplnkových služieb. Objavili sa tiež problémy s nedostupnosťou ponúkaných akciových zliav.

Zavádzanie zákazníkov je rovnako rozšírené medzi nízkonákladovými i tradičnými spoločnosťami a neštítia sa ho ani cestovné kancelárie. EK preverovala v súvislosti s klamlivými cenami 79 stránok, z ktorých väčšina (56%) patrila leteckým operátorom, tretina pripadala na cestovné kancelárie a desatina predstavovala iné stránky, napr. porovnávajúce ceny leteniek.

Najefektívnejším bojom proti nekalým praktikám by boli čierne zoznamy hanby. Väčšine členských štátov v tom bránia rôzne právne prekážky v priebehu administratívnych a právnych konaní. Toto je kľúčový problém fungovania kooperačnej siete. Nórsko a Švédsko už vypracovali zoznamy internetových stránok spoločností, ktoré sú vyšetrované.

Letecké spoločnosti čakajú horúce chvíle. Komisárka Kuneva avizuje, že kontroly budú pokračovať ďalej a výsledkom môžu byť tvrdé postihy: „Dúfam, že si už predajcovia uvedomili, že Komisia je pripravená konať v mene spotrebiteľov vždy keď to bude potrebné. Môj odkaz pre zástupcov tohto odvetvia je jasný: konajte teraz, inak budeme konať my.“

Previnilci majú čas na nápravu približne rok. EK pripraví po 1. máji 2009 ďalšiu správu o dosiahnutom pokroku: „Do 1. mája budúceho roka chceme vidieť jasné dôkazy, že sa tieto predajné a marketingové postupy v odvetví leteckej dopravy zlepšili, inak nám neostane nič iné než zakročiť.“

V priebehu tohto roka sa na domácich internetových stránkach budú objavovať aktuálne informácie o nápravných opatreniach. Prístup na tieto stránky je možný cez internetovú stránku Komisie venovanú spotrebiteľskej politike. http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm