Lobistické agentúry v otázke registrácie opatrné

Pozadie

21. marca 2007 Komisia oznámila, že chce vytvoriť dobrovoľný verejný register lobistických agentúr. Viac o tejto problematike: EurActiv 23/03/07.

Register by mal zverejniť základné informácie o jednotlivých agentúrach, ich klientoch, financovaní a dodržiavaní všeobecného rámca pravidiel lobingu. SEAP a iné agentúry privítali myšlienku ako takú, najmä s odôvodnením, že prispeje k rozvoju jednotných pravidiel aj za angažovania sa samotných lobistických skupín.

Otázky

Komisia vydala komuniké „Pokračovanie Zelenej knihy o Európskej iniciatíve transparentnosti,“ v ktorom sa ustanovuje dobrovoľná registrácia lobistov, ktorá by mala byť spustená do jari 2008.

Tí, ktorí sa zaregistrujú, budú musieť poskytnúť požadované informácie o svojich finančných zdrojoch a klientoch, ktorých zastupujú.

SEAP tvrdí, že dokonca ak by aj platby klientov agentúr nepodliehali povinnosti zverejnenia, zverejnenie ostatných aspektov financovania agentúr by mohlo byť problematické a v rozpore so zaužívanými princípmi trhovej súťaže.

Register „public affairs“ organizácií, priemyselných zoskupení, mimovládnych organizácií a právnych firiem by mal byť spustený v roku 2008. Tí, čo sa nezaregistrujú, budú môcť prednášať svoje požiadavky a preferencie Komisii len ako keby sa jednalo o súkromný názor agentúry bez toho, že by zastupovala konkrétnych klientov.

Komisár Siim Kallas je toho názoru, že do registra sa zapíše asi 15 tis. lobistov, aby si zachovali svoju reputáciu. Zároveň sa nechal počuť, že už od roku 2009 by sa mohla od lobistov žiadať povinná registrácia. Rok 2009 bude rokom analýzy fungovania dobrovoľného systému registrácie. Širší postoj komisára Kallasa nájdete v interview: EurActiv 23/05/07.

Pozície

Firmy a obchodné asociácie by mohli byť povinné poskytnúť všetky detaily o peniazoch vynakladaných priamo na lobistickú činnosť. Tieto údaje by tak mohli zahŕňať aj platy zamestnancov, varuje SEAP. Zatiaľ čo Komisii by mohlo postačovať zverejnenie len predbežných a zjednodušených údajov, vnútorné pravidlá firiem často publikáciu takýchto údajov nepovoľujú. Na druhej strane požadovanie veľmi presných údajov by mohlo spôsobiť agentúram dodatočné administratívne náklady.

Princíp, že stanovisko nezaregistrovaných organizácií sa bude považovať len za súkromný názor jednotlivcov, považuje SEAP za nespravodlivé a nerovné „hracie pole.“ Ak by sa tak skutočne stalo, verejné pripomienkovanie Komisiou predkladaných návrhov by nemuselo byť tak efektívne, ako doteraz, nakoľko nebudú brané v úvahu pripomienky všetkých. Výsledkom takéhoto stavu môže byť podľa SEAP zvýšenie netransparentnosti vytvárania verejnej politiky EÚ, čo je opakom želaného efektu.

Lyn Trytsman-Gray, prezident SEAP, povedal: „Súhlasíme s Komisiou, že každý systém registrácie lobistov by mal byť dobrovoľný. Na druhej strane, miera zverejnenia informácií, najmä finančných, by nemala byť taká, aby spôsobovala potenciálnym registrovaným dodatočné bremeno. Nemala by to byť zábrana k registrácii. Komisia musí brať na zreteľ zmluvné, etické alebo právne obmedzenia, v rámci ktorých operujú naši členovia v jednotlivých členských krajinách. Naliehame na Komisiu, aby vypravovala štúdiu ohodnocujúcu dopady a aby plne zapojila do rozvoja systému registrácie všetky dotknuté strany.“

Niektorí poslanci Európskeho parlamentu a nátlakové skupiny boli sklamané, že prvý systém kontroly lobistickej scény v „hlavnom meste“ EÚ nie je po americkom vzore povinný.

Christine Pohl zo združenia Priatelia Zeme povedala: „Celý systém závisí od apelu na svedomie lobistov alebo od strachu z poškodenia vlastnej reputácie. Ale tí, čo chcú aj naďalej zostať v tieni, sa nikdy nezaregistrujú a v dobrovoľnom systéme nezverejnia svoje finančné informácie.“

Zelený poslanec Európskeho parlamentu, Claude Turmes, označil takto navrhované opatrenie za „bezzubé.“