Mäkká regulácia pre suverénne fondy – zatiaľ

Suverénne fondy – investičné fondy kontrolované vládami – by mali zverejniť svoje investičné ciele a vzťahy s vládami, ako aj veľkosť a zdroj svojich aktív, meny v ktorých sú držané, a pravidlá podľa ktorých fungujú. Návrh Komisie z 27. februára síce hovorí o „dobrovoľnom kódexe“, ku ktorému by malo suverénne fondy pristúpiť, politický tlak je však jasne viditeľný. Ak totiž na pravidlá nepristúpia, Komisia si ponechala možnosť navrhnúť legislatívne opatrenia „na ochranu verejného záujmu“.

Suverénne fondy existujú už od 50. rokov a tvoria dôležitý zdroj likvidity na finančných trhoch. Predseda Komisie Barroso zdôraznil, že Európa musí ostať takýmto investíciám otvorená. „Suverénne fondy nie sú veľkým zlým vlkom pred dverami. Do finančných trhov priniesli likviditu a pomohli ich stabilite.“

No nedávny prudký nárast ich veľkosti a počtu, a nie úplne jasný spôsob ich fungovania, vyvolali v cieľových krajinách investícií určité znepokojenie. Obávajú sa, že investície budú zneužité na priemyselnú a technologickú špionáž, presadzovanie záujmov vlád, ktoré fondy kontrolujú, a nie výlučne komerčné účely „a tým narušia trhy, a súčasne budú potenciálnym bezpečnostným problémom pre EÚ a jej členské krajiny“. Za „štáty s veľkými strategickými a politickými záujmami“ bolo označené Rusko a Čína.

„Nedávne skúsenosti ukázali, že nejasné fungovanie niektorých suverénnych fondov môže vyvolať obranné reakcie. Počas posledných mesiacov rástol vo viacerých členských krajinách tlak, aby hľadali možnosti aplikovania výnimiek zo slobody pohybu kapitálu a podnikania. Pri očakávanom raste významu a veľkosti suverénnych fondov sa dá očakávať nárast tohto tlaku“, píše sa v Oznámení. Komisia si tiež myslí, že je nevyhnutný jednotný európsky postup. „Európa sa musí vyhnúť nekoordinovaným reakciám, ktoré by mohli byť nesprávne chápané tak, že EÚ ustupuje zo svojich princípov priaznivého prostredia pre investície.“

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy nevidí v suverénnych fondoch veľké riziko. „Pokiaľ viem, nie je známy žiaden prípad suverénneho fondu, ktorý by sa choval inak ako zodpovedne.“ Avšak pripustil, že „niektorí ľudia sa obávajú, čo sa môže stať v budúcnosti“.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquin Almunia zdôraznil, že najlepším riešením pre investorov i recipientov fondov je globálny kódex.

Lídri EÚ budú o návrhu diskutovať 13.-14. marca na summite EÚ. Iniciatíva na vytvorenie globálneho kódexu do konca roka 2008 prebieha na úrovni MMF a OECD.

Suverénne fondy nie sú jediným „problémom“ z oblasti finančníctva, o ktorom bude jarný summit diskutovať. Komisia od členských krajín očakáva, že túto príležitosť využijú, aby vyslali silný signál o svojej pripravenosti zabrániť podobnej finančnej kríze, aká začala v lete 2007 na americkom trhu s hypotékami a dnes postihuje negatívne globálnu ekonomiku. Prostriedkom má byť prijatie cestovnej mapy pre zvýšenie transparentnosti európskych finančných trhov, na ktorej sa ministri financií dohodli v októbri 2007.