Malé firmy môžu dostať viac subvencií

Neelie Kroes, komisárka pre konkurenciu

Pozadie

Podľa doteraz platného nariadenia o takzvanej štátnej pomoci de minimis nemohla finančná podpora prekročiť 100 000 eur za obdobie troch rokov pre jednu spoločnosť. V tom prípade sa predpokladalo, že nemá „žiaden podstatný vplyv na konkurenciu a obchod medzi členskými krajinami“ a preto nebola považovaná za štátnu pomoc (ktorá je zas regulovaná európskou legislatívou a spadá pod schvaľovací proces Komisie).

Nariadenie, prijaté Komisiou 12. decembra 2006, zdvihne túto hranicu k 1. januáru 2007. Je súčasťou širšieho balíka reforiem štátnej pomoci spusteného v júni 2005 a známeho ako Akčný plán pre štátnu pomoc.

Cieľom päťročného plánu je zjednodušiť pravidlá štátnej pomoci tak, aby sa znížila byrokracia, ale súčasne aj celkový objem subvencií, ktoré členské krajiny dávajú svojim firmám a priemyselným odvetviam. Nástrojom malo byť lepšie zameranie subvencií na opatrenia, ktoré naozaj prispievajú k napĺňaniu Lisabonských cieľov podpory hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest.

Podľa tabuľky štátnej pomoci, zverejnenej 11. decembra 2006, hoci štáty v minulom roku nijak neznížili objem pomoci, podstatne sa zlepšilo jej zameranie na inovácie, životné prostredie a iné projekty spoločného záujmu.

Otázky

Nové nariadenie prináša niekoľko zmien, ktorých cieľom je zabezpečiť dynamickejší rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré reprezentujú, 99% firiem v EÚ čo do počtu, a 70% celkového HDP.

  • Štátna pomoc poskytnutá do výšky 200 000 eur počas troch rokov nebude vyžadovať predchádzajúci súhlas Komisie. Spoločnostiam sa tak uľahčí prístup k subvenciám, zatiaľ čo Komisia sa bude môcť zamerať na vážnejšie, väčšie prípady.
  • Vlády získajú možnosť poskytnúť malým podnikom garančné úvery až do výšky 1,5 milióna eur bez toho, aby museli prejsť regulačným preskúmaním.
  • Štátna pomoc de minimis bude odteraz určená aj pre sektor dopravy a pre spracovanie poľnohospodárskych plodín.

Tieto výnimky sa však budú vzťahovať len na „transparentné“ spôsoby pomoci – kde je možné vypočítať vopred presnú hodnotu pomoci.

Pozície

Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes povedala: „Nové nariadenie umožní členským krajinám a Komisii ušetriť čas a zdroje a súčasne predchádzať narušeniam trhovej súťaže.“

Komisia vyhlásia, že cieľom Akčného plánu štátnej pomoci je zníženie celkovej úrovne pomoci a súčasne zabezpečenie jej nasmerovania k napĺňaniu Lisabonských cieľov. To je „jeden z dôvodov, prečo sme nezvýšili podstatne strop de minimis, pretože takéto zdvihnutie by mohlo viesť k necielenému míňaniu členskými krajinami a nie zameriavaniu subvencií na kľúčové aktivity“.

Christopher Leitl, prezident Únie MSP, skupiny zastupujúcej tento sektor pri Európskej ľudovej strane, privítal nariadenie a vyhlásil: „Znamená to menej byrokracie. Regionálne a národné orgány môžu teraz dávať malým podnikom peniaze, ktoré potrebujú na modernizáciu a rozšírenie firmy ľahko a rýchlo.“ Dodal však, že Únia MSP bude naďalej bojovať za zvýšenie stropu: „Ďalším logickým krokom je stanovenie limitu na 300 000 eur.

Hans-Werner Müller, generálny tajomník UEAPME, európskej federácie malých a stredných podnikov, privítal zvýšenie flexibility pre pôžičky a navýšenie pomoci. Povedal, že je „spokojný s konečným výsledkom, o ktorom dúfame že prinesie prospech pre európske malé podniky“.