Malé inovatívne spoločnosti? EÚ ich chce „vypátrať“ pomocou regiónov

zdroj: flickr, DorisP

Mikropodniky, teda spoločnosti zamestnávajúce menej ako desať ľudí, majú problémy dostať svoje inovatívne výrobky na trh a regionálne úrady často ani nevedia nič o ich činnosti, uviedol Hubert Delorme z Európskeho združenia pre malé a stredné podniky (UEAMPE).

Veľkú úlohu pri hľadaní týchto spoločností by mohli zohrávať práve kohézna politika EÚ a samotné regióny, a to tým, že by mapovali týchto „spiacich inovátorov“ pomocou asistenčných programov, povedal Delorme a dodal, že tieto programy by zahŕňali aj partnerstvo s regionálnymi obchodnými komorami a umožňovali priamy kontakt s veľmi malými podnikmi.

V súčasnosti sa približne štvrtina všetkých prostriedkov na kohéznu politiku investuje do inovačnej agendy EÚ, pričom pre malé a stredné podniky je v súčasnom programovom období na obdobie rokov 2007 až 2013 špeciálne vyčlenených až 27 miliárd eur, uviedl predstaviteľ generálneho riaditeľstva Komisie pre regionálny rozvoj John Walsh.

Pri hľadaní malých spoločností s inovačným potenciálom by podľa Delorma mohli pomôcť aj rozvoj inovačných klastrov, poradenské programy a tréning v oblastiach ako napríklad postup pri patentovaní výrobkov. Medzi regionálnymi úradmi a malými spoločnosťami je však v súčasnosti len malá spolupráca. Kohézna politika po roku 2013 by preto mala napomôcť pri zjednodušení ich vzájomnej konverzácii a uľahčiť malým firmám prístup k prostriedkom a programom EÚ, dodal.

Na verejnom vypočutí na pôde Európskeho parlamentu sa koncom októbra stretol panel expertov, ktorý diskutoval o úlohe kohéznej politiky EÚ a jej význame pre inovácie a malé a stredné podniky. Stretnutia zastrešovala bývalá eurokomisárka pre regionálnu politiku a súčasná predsedkyňa výboru EP pre regionálny rozvoj Danuta Hübner.

Diskusia prichádza v čase, kedy sa chystá zverejnenie Piatej správy o hospodárskej a sociálnej kohézii, ktorou sa začnú verejné konzultácie a politická debata a tom, aké by mali byť hlavné priority a rozpočet regionálnej politiky v nasledujúcom finančnom období (2014 až 2020). Komisia zároveň zverejnila plány pre Zákon o jednotnom trhu, v ktorom menovala 50 návrhov ako zdokonaliť vnútorný trh EÚ- vrátane jednoduchších pravidiel účtovania a lepšieho prístupu k verejným kontraktom pre malé a stredné podniky.

Postoje

Riaditeľ regionálneho rozvojového úradu v holandskom Západnom Brabante Paul Nijskens povedal, že strategický holandský prístup k inováciam v malých a stredných podnikoch sa ukazuje ako úspešný- vo svojich začiatkoch sa však vo veľkej miere spoliehal na vládnu podporu. Nijskens navrhuje, aby sa politika EÚ zmenila tak, že namiesto podpory individuálnych projektov bude podporovať širšie regionálne stratégie, ktoré sa zameriavajú na určité sektory.

Programová riaditeľka European Project Consulting v Rumunsku Aida Catana uviedla, že v post- sovietskom bloku je ťažké zmeniť postoj voči kohéznemu fondu EÚ. Väčšina prostriedkov z Únie tak v krajine smeruje do veľkých infraštruktúrnych projektov. Rumunské malé a stredné podniky majú zároveň problém vytvoriť partnerstvo s verejným sektorom a vzdelávacími inštitúciami, kvôli čomu nemajú taký prospech z eurofondov, dodala.

Riaditeľ spoločnosti pre solárnu energiu Solvis Helmut Jäger ocenil úlohu eurofondov pri rozvoji továrne na výrobu solárnych panelov svojej spoločnosti. Dodal však, že systém na prístup k fondom EÚ je treba vylepšiť, keďže uprednostňuje veľké projekty. Podľa neho sú veľmi dobrou formou podpory inovácií v malých podnikoch klastre.

Ďalšie kroky

  • 10. november 2010: Komisia zverejní Piatu správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti
  • polovica roku 2011: Komisia navrhne Viacročný finančný rámec, ktorý bude obsahovať detaily o rozdelení budúceho rozpočtu
  • 2012 až 2013: finalizácia rozpočtu na obdobie rokov 2014 až 2020