Malé podniky chcú liberalizáciu energetického trhu

Pozadie:

Lídri EÚ vyzvali v marci 2007 na „efektívne oddelenie dodávateľských a výrobných aktivít od sieťových operácií („unbundling“)“, ale nedokázali podporiť plné „oddelenie vlastníctva“, ktoré by znamenalo rozdelenie veľkých a integrovaných energetických skupín.

Európska Komisia v súčasnosti navrhuje legislatívu, ktorá ma za cieľ práve toto, a to napriek odporu zo strany Francúzska a Nemecka, ktoré by chceli zachovať tzv. národných energetických „šampiónov“ ako napr. firmy EDF a E.ON.

Otázky:

Brusel tvrdí, že oddelenie vlastníctva je jediným spôsobom, ako je možné zabezpečiť spravodlivý prístup do energetických sietí aj pre malých dodávateľov a zvýšiť tak konkurenciu na európskych trhoch s elektrickou energiou a plynom, tak, aby to bolo prínosné pre spotrebiteľov.

Oponenti tvrdia, že by to len oslabilo európske spoločnosti oproti dominujúcim dodávateľom ako Rusku a poukazujú na príklad Veľkej Británie, kde plná liberalizácie doposiaľ viedla k nárastom ceny.

Pozície:

„Európski remeselníci a malé a stredné podniky sú neprimerane postihnutí súčasnou nedostatočnou konkurenciou v energetickom sektore,“ povedal Hanns-Ebert Schleyer, predseda ekonomického a finančného výboru UEAPME – organizácie, ktorá združuje európske malé a stredné podniky.

UEAPME zopakovalo svoje predchádzajúce výzvy k väčšej liberalizácii a vyzvalo regulačné úrady, aby vynútili rozpad integrovaných energetických skupín a rozbitie ich sieťových distribučných aktivít, aby sa tak uvoľnilo zovretie trhu, ktoré takto vykonávajú.

Podľa UEAPME musí byť oddelenie vlastníctva sprevádzané posilnením regulačných právomocí EÚ, „schopných uvoľnenia železného zovretia“, vykonávaného na trhu veľkými firmami, ako aj „opatreniami pre zvýšenie cezhraničných prepravných kapacít.“

„Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené … sú zo strany UEAPME odôvodnené a podporované regulácie ako kalkulačné usmernenia alebo cenové stropy pre istých klientov.“

Cenové stropy však otvorene odmieta EFET, Európska federácia obchodníkov s energiou, ktorá reprezentuje obchodné pobočky veľkých európskych energetických skupín. EFET kritizovala 24. apríla 2007 francúzsky systém regulovaných taríf, ktorý umožňuje priemyselným veľkospotrebiteľom elektrickej energie alebo plynu návrat k regulovanej maximálnej cene v obmedzenej dĺžke 2 rokov – TARTAM.

Toto opatrenie má podľa EFET neželané vedľajšie efekty vrátane neistoty pre výrobcov elektrickej energie a vedie k zníženiu aktivity na energetickom trhu, pretože veľkospotrebitelia preferujú nižšiu, ale garantovanú, regulovanú cenu pred trhovou.

„Zníženie aktivity je už pociťované,“ tvrdí EFET a varuje, že konkurencia je na francúzskom trhu „ohrozená“ a „noví konkurenti sú odrádzaní od vstupu na trh a niektorí dokonca musia opustiť energetický trh“.

Táto situácia sa podľa EFET len pridáva k iným trhovým mechanizmom, o ktorých obchodníci s energiou tvrdia, že sťažujú podnikanie. V máji 2006 sformovala skupina asi 60 energeticky náročných firiem vrátane spoločností Rhodia (chemický priemysel) a Solvay a Arcelor (oceliarstvo) k sformovaniu konzorcia, ktoré kupuje elektrinu za nižšie ceny priamo od dominantných výrobcov.

Konzorcium s názvom Exeltium je otvorené iným firmám v rámci limitov, stanovených francúzskymi regulačnými úradmi. Okrem iných podmienok sa medzi nimi nachádza aj požiadavka, aby elektrina predstavovala významný prvok v tvorbe hodnoty týchto firiem a jej spotreba musí byť stabilná.

Ďalšie kroky:

  • 1. júl 2007: energetický trh s domácnosťami bude otvorený konkurencii (otvorenie trhu pre priemyselníkov začalo 1. júla 2004).
  • September 2007: Komisia by mala zverejniť legislatívu k „oddeleniu vlastníctva! Ako súčasť návrhov „tretieho balíka“ legislatívy EÚ v energetickej oblasti. Návrh bude sprevádzaný posúdením dopadu ekonomických, sociálnych a environmentálnych dôsledkov legislatívy.