Malé podniky potrebujú lepší prístup k regionálnym fondom

Finančné nástroje a podmienky financovania zo strany Európskej investičnej banky by sa mali zmeniť, tvrdí Európska asociácia remeselníkov, malých a stredných podnikov (UEAPME).

Nástroje sú „často príliš veľké a komplikované, aby boli pre malé a stredné podniky nápomocné,“ povedal riaditeľ združenia UEAPME pre oblasť hospodárskej a fiškálnej politiky Gerhard Huemer.

Huemer priznáva EIB kľúčovú úlohu pri financovaní regionálnych a miestnych projektov, no obáva sa, že malé podniky z tohto financovania veľa nezískavajú.

Jeho vyjadrenie prišlo v rovnaký deň, kedy EIB zverejnila svoju výročnú správu a reagovala na slová prezidenta EIB Philippa Maystadta, ktorý regionálne financovanie označil za kľúčovú pre zotavenie sa európskej ekonomiky z krízy.

Maystadt tento pondelok (22. februára) poslancom Parlamentu povedal, že lokálnym projektom sa dostane dostatočnej popory aj napriek kríze, aby boli schopné prežiť náročné podmienky. Šéf EIB zároveň verí, že nové nástroje regionálnej podpory sa podarí zaviesť už čoskoro. To by mohlo pomôcť naštartovať ekonomiky v rámci EÚ.

Počas svojho príhovoru pred Výborom pre regionálny rozvoj v Európskom parlamente zdôraznil, že nové možnosti mikrofinancovanie, ktoré sa zaviedli pre malé podniky, je treba premeniť na kapitál, aby sa zaistila kvalita výdavkov.

Poslanci EP Európsku investičnú banku vyzvala, aby vytvorila nové inovativne nástroje na pomoc regionálnym projektom.

„Ako každý vie, vďaka kríze je k dispozícii menej prostriedkov a preto potrebujeme nájsť spôsob ako sa podniky a projekty dostanú k zdrojom,“ povedal pre EurActiv holandský poslanec Lambert Van Nistelrooij.

Existujúce mechanizmy ako iniciatívy Jaspers a Jeremie  vytvárajú nové príležitosti pre investovanie a pôžičky, ktoré sú počas súčasnej krízy naliehavo potrebné, tvrdí Van Nistelrooij. Verí tiež, že nové príklady inovácií v oblasti financovania by mali vytvoriť lepšie výstupy pri trvaloudržatelnom spôsobe investovanie. Podotkol však, že „tieto nástroje všetko nevyriešia“ a sú efektívne iba „keď je na miestnej úrovni dostupné poradenstvo a asistencia“ pre projektových vedúcich a podnikateľov.

„Tieto nástroje sa nedotknú každého,“ uzatvára Van Nistejrooij, „no sú oveľa flexibilnejšie ako ostatné fondy a kľúčovým bodom pre mňa je, že majú v čase krízy vyšší dopad“ ako bežné spôsoby poskytovania prostriedkov EÚ.