Malé podniky sa možno zbavia účtovných povinností

Zdroj: Jeffrey Beall, www.creativecommons.org

Európsky parlament včera schválil návrh, ktorý by národným vládam umožnil vyňať drobné podnky z účtovných pravidiel.

Firmy by si museli aj naďalej viesť záznamy preukazujúce obchodné transakcie a finančnú situáciu. Implementácia návrhu by ostala na individuálnom rozhodnutí členských štátov.

Ako informuje Parlament, výnimka by sa vzťahovala na miestne podniky s menej ako 10 zamestnancami. Takéto firmy sa zväčša koncentrujú na domáci trh a nevstupujú do cezhraničných vzťahov.

Avšak už vtedy, keď návrh predložila Európska komisia, viaceré členské štáty vyjadrili pochybnosti, či by táto výnimka príliš nezasahovala do národných zákonov o podnikaní. Okrem toho zástupcovia podnikateľských organizácií na čele s UEAPME tvrdia, že ide o krok späť pri budovaní vnútorného trhu.

Andrea Benassi, generálny tajomník UEAPME tvrdí, že tento krok len ťažko ušetrí peniaze, tak ako to tvrdia poslanci. Podľa neho skôr zníži transparentnosť a zvýši nejednotu medzi členskými štátmi.

Spravodajca návrhu nemecký poslanec Klaus-Heiner Lehne odmietol kritiku, že by mohol narušiť vnútorný trh. „Dosah drobných firiem je len lokálny, nanajvýš regionálny, takže nemajú vplyv na jednotný európsky trh a preto je logickým záverom, že nepotrebujú byť prepojené s reguláciou vnútorného trhu,“ vysvetlil.

Okrem toho zdôraznil, že aj naďalej si budú musieť v záujme transparentnosti viesť záznamy o svojich operáciách. Návrh v súčasnosti blokuje minoritná skupina členských štátov. Lehne ich vyzval, aby prehodnotili svoj postoj.

Samotní podnikatelia sa k záležitosti stavajú nejednotne. Kým UEAPME je zásadne proti, Európska aliancia malých podnikov (ESBA) rozhodnutie uvítala. Podľa nej ide o prvú skutočnú snahu EÚ špecificky zameranú na blaho mikropodnikov. Podľa prezidentky ESBA Tiny Sommerovej obmedzenie administratívnej záťaže pomôže podnikom prežiť krízu.

„Vyzývame Radu, aby nasledovala kroky Komisie a Parlamentu a naplnila svoj sľub, že obmedzí administratívne prekážky,“ uzaverela.