Malé podniky sa obávajú krízy po kríze

Rastúca nezamestnanosť a neistá budúcnosť existujúcich pracovných miest obmedzili nákupnú silu Európanov. Podľa Benassiho nervozita podnikateľského sektora v roku 2009 dosiahla historické maximum a budúci rok 2010 tiež neponúka ružové vyhliadky.

„Verím však, že budúci rok už začneme smerovať k lepšiemu. Je príliš skoro hovoriť o konci krízy, aj keď všetko tomu nasvedčuje. Malé podniky však netreba nechať napospas osudu. Verejná podpora je v tomto štádiu veľmi dôležitá,“ vysvetlil.

Šéf UEAPME kritizoval najmä ministrov zodpovedných za podnikanie za pomalú implementáciu záväzkov vyplývajúcich zo zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA), ktorý schválili pred rokom.

„Som sklamaný pomalým postupom členských štátov. Preberajú len omrvinky z celého balíka a len málo z nich má koherentnú a komplexnú stratégiu na zavádzanie SBA do praxe,“ skonštatoval.

Za najvážnejší problém malých podnikov označil predlžujúci sa čas, ktorý čakajú na splácanie faktúr, vyzval vlády, aby presadzovali 60-dňovú lehotu splatnosti. „Chápem, že sa váha s týmto krokom, pretože sa môže zdať, že je proti princípom zmluvnej slobody. Ale úprimne, zmluvná sloboda je mýtom pri tomto type transakcie, keďže podniky často nemajú inú možnosť ako akceptovať podmienky stanovené ich silnejším obchodným partnerom,“ uzavrel.