Malým firmám prekáža nová smernica o právach spotrebiteľa

Nová legislatíva prikazuje predajcom poskytnúť spotrebiteľovi jasné informácie o produkte, ktorý predáva cez internet. Kupujúci musí dostať presné údaje o celkovej cene tovaru a aj kontakt na predávajúceho. Spotrebiteľ si môže svoje rozhodnutie o kúpe do dvoch týždňov rozmyslieť. Toto sú len najvýznamnejšie zmeny, ktoré nová smernica prináša.

„Cenové pasce“, kedy si kupujúci myslí, že daný produkt je zadarmo, pričom tomu tak v skutočnosti nie je, nová smernica jasne zakazuje.

„Chceli sme regulovať najmä obchody mimo klasických predajní alebo diaľkové kontrakty ako napríklad predaj cez internet, pretože prostredníctvom neho sa uskutočňuje väčšina cezhraničných predajov,“ uviedol nemecký stredopravý europoslanec Andreas Schwab, ktorý pôsobil ako spravodajca EP k tejto smernici.

Parlament prijal smernicu 23. júna. Za hlasovalo 615 poslancov, proti 16 a 21 europoslancov sa zdržalo.

Akonáhle smernicu odsúhlasí v júli aj Rada ministrov, vlády budú mať dva roky na to, aby ju implementovali do svojho národného právneho systému. Súhlas Rady sa však považuje už iba za formalitu, keďže inštitúcie sa na nej dohodli už dávnejšie.

Politici sa so smernicou trápili už od roku 2008, kedy ju prvýkrát predstavila Európska komisia. Hlasovaniu v Parlamente predchádzalo jednomyseľné prijatie kompromisného návrhu smernice Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Na kompromisnom návrhu sa zhodli zástupcovia všetkých troch hlavných inštitúcii EÚ.

Politici dúfajú, že nová legislatíva posilní ochranu spotrebiteľov pri nákupoch cez internet, v prvom rade prostredníctvom špecifických pravidiel pre dodanie tovaru a digitálne sťahovanie. Zároveň veria tomu, že otvoria nové možnosti pre malé a stredné podniky (SME).

Brusel si uvedomoval, že doterajšia legislatíva na ochranu spotrebitela bola už zastaraná a nereflektovala digitálnu revolúciu. Táto skutočnosť bola zároveň jednou z hlavných prekážok pre cezhraničný obchod. Obchodné spoločnosti si často sťažovali na rozdielnosť národných legislatív.

Európski zákonodárci dúfajú, že nová smernica pomôže vyriešiť aj obavy obchodníkov. Malým a stredným firmám má dať právnu istotu pri predaji tovarov aj v iných krajinách.

Niektorí odborníci však varujú, že úspech novej legislatívy bude závisieť od toho,ako ju do svojho právneho systému budú národné štáty schopné a ochotné implementovať.

„Spôsob, akým členské štáty […] transponujú nové pravidlá do svojej národnej legislatívy, bude určujúci pre úspech tejto semrnice, ktorej cieľom je uvolniť potenciál cezhraničného obchodu a predaja na ďiaľku,“ uviedla Suzanne Czechová, generálna tajomníčka asociácie EMOTA, ktorá zastupuje online obchodovanie a predaj na ďiaľku na európskej úrovni.

Nová smernica je „škodlivá“ a „zaťaží“ malých podnikateľov

Malé firmy sa obávajú, že nová smernica o právach spotrebiteľa zvýši ich administratívnu záťaž a nevytvára medzi záujmami kupujúcich a predávajúcich správnu rovnováhu.

„Tento kompromis, ktorý je veľkým sklamaním […] zvýši administratívnu záťaž pre malých podnikateľov. Zároveň nevytvára spravodlivú rovnováhu medzi potrebami spotrebiteľov a podnikmi,“ sťažoval si Andrea Benassi, generálny tajomník UEAPME, zástupca SME v Európe.

„Text ide jednoznačne proti princípu ´Mysli v prvom rade v malom´ a v čase krízy urobí pre podniky iba veľmi málo“, dodal.

Arnaldo Abruzzini, generálny tajomník Eurochambres, varoval, že nová smernica bude pre malé podniky „škodlivá“ a vyvolá u miliónov malých podnikateľov v Európe neistotu, zvýšené náklady na administratívu a len „malý alebo žiaden úžitok pre spotrebiteľa“.

Spotrebiteľské organizácie boli naopak spokojné s týmto kompromisom.

„Pri prvom zverejnení bola táto legislatíva zameraná predovšetkým na odbúranie prekážok pre podniky a odoprela by európskych spotrebiteľom mnohé cenné práva, ktoré sú im garantované na národnej úrovni,“ uviedla Monique Goyensová, generálna riaditeľka európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.

„Našťastie, Európsky parlament a Rada načúvali výhradám spotrebiteľských organizácii. Vďaka tomu nedôjde ku žiadnemu úbytku spotrebiteľských práv. Táto norma je tvrdým kompromisom a ľutujeme, že niektoré národné zákony budú prehlasované, avšak z celkového hľadiska nastane v oblasti spotrebiteľských práv pokrok,“ dodala.

Posilnenie digitálnych práv

Nové pravidlá stanovujú, že digitálny tovar musí ešte pred predajom poukazovať na obmedzenia používania softwarových, hudobných a video súboroch.

Nadmerné poplatky pri rozdielnom spôsobe platby cez internet sa taktiež ruší. Ide hlavne o prípady, kedy zákazník platí kreditnou kartou.

Takisto volania na kontaktné číslo spoločnosti majú byť lacnejšie. Smernica totiž zakazuje využívať pre zákaznícke čísla telefónne linky so zvýšenou sadzbou.

Pozície

Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo, povedala, že smernica „posilní práva spotrebiteľov, pretože zakáže podvodníkom, aby lákali ľudí na bezplatné horoskopy alebo recepty, za ktoré však potom musia zaplatiť“.

„Kupujúci si už pri kúpe cestovného lítka cez internet nebudú musieť zakúpiť aj cestovné poistenie, ak ho nechcú. Každý bude mať zároveň právo vrátiť do 14 dní tovar, ktorý si zakúpil na diaľku, či už tak urobil cez internet, poštu alebo cez telefón,“ povedala Redingová.

„Európska komisia sa bude snažiť zabezpečiť, aby národné štáty implementovali nové pravidlá čo najrýchlejšie. Spotrebitelia v celej Európe tak budú mať možnosť nakupovať s pocitom bezpečia, či už nakupujú na internete alebo nie,“ dodala.

Britský europoslanec Malcolm Harbour, predseda výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, uviedol: „Nová legislatíva posilní ochranu spotrebiteľov a zároveň špecifikuje pravidlá pre dodanie a digitálne sťahovanie. Zároveň však otvára pre podniky nové možnosti v cezhraničnom obchode.“

„Podniky by sa mali čo najskôr prispôsobiť novým pravidlám a využiť túto bezprecedentnú novú možnosť rozšíriť svoj cezhraničný obchod. Lídri v oblasti internetového predaja majú výhodu, no tieto pravidlá ich činnosť nenarušia. Tí, ktorí nevenovali dostatočnú pozornosť väzbe medzi úspešným podnikaním, vysokou kvalitou spotrebiteľských služieb a transparentnosťou, budú musieť inovovať a nabrať rýchlosť,“ dodal Harbour.

Poľský europoslanec Adam Bielan (Európsky konzervatívci a reformisti) sa vyjadril, že „obraz je teraz oveľa zretelnejší, keď v celej EÚ existuje jednotný súbor požiadaviek a pravidiel týkajúcich sa práva na odstúpenie. Pomôže to obchodníkom zredukovať transakčné náklady“.

BusinessEurope, skupina zastupujúca zamestnávateľov, by uprednostnila pôvodný návrh smernice. Uvedomuje si však, že bol politicky nepriechodný. Uvítala, že sa počas celých rokovaní zachovala harmonizácia princípov. Podľa BusinessEurope je teraz najdôležitejšie, aby sa nová smernica implementovala čo najskôr a v správnej forme.

„Plná harmonizácia je dôležitá v tom, že umožní rovnaké podmienky vo vzťahu predajca-kupujuci a je taktiež dôležitá pre ďalšie posilnenie vnútorného trhu,“ povedal generálny riaditeľ BusinessEurope Phillipe de Buck.

„Zákonodárcovia vypustili z originálneho textu smernice jeden z dvoch hlavných princípov: znížiť bariéry pre podniky. Namiesto toho sa zamerali na zabezpečenie a zlepšenie ochrany spotrebiteľa, avšak s malým efektom,“ povedal Arnaldo Abruzzini, generálny tajomník Eurochambers.

„Politici zdôrazňujú potrebu vyvážiť záujmy obchodníkov a spotrebiteľov. Avšak aj obchodníci a aj spotrebitelia zdieľajú požiadavku na odstránenie bariér pre predávanie a nakupovanie v EÚ. V tomto zmysle považujeme danú smernicu za absolútne neuspokojivú,“ povedal Abruzzini.

„Odklon od maximálnej harmonizácie podkopáva racionálnu oporu pôvodného návrhu Komisie a vytvára možnosť pre ešte väčšiu fragmentáciu trhu. Podľa podnikov, ktoré sa zaoberajú predajom cez internet, kompromis zároveň otvára možnosť poskytovať služby zadarmo, vytvára nové príležitosti pre kriminálne správanie a bude viesť k ďalším výrazným IT nákladom pri predaji na ďiaľku pre malé a stredné podniky,“ varoval Abruzzini.

„Znenie práv na odstúpenie od zmluvy je výraznou nevýhodou pre malých podnikateľov a remeselníkov, ktorí musia navštíviť domovy spotrebiteľov, aby mohli odhadnúť čo je potrebné spraviť a podať ponuku. Spotrebitelia budú mať dva týždne na to, aby mohli stiahnuť svoje objednávky, aj keď to bol práve spotrebiteľ, kto si návštevu vyžiadal. Vloženie presného vysvetlenia rozdielu medzi vyžiadanými a nevyžiadanými ponukami by vyriešilo tento problém, ale naše žiadosti, aby sa tak stalo, zostali nevypočuté,“ vysvetlil.

„Ako následok, tie isté práva na odstúpenie od zmluvy budú platiť aj pre všetky zmluvy uzatvorené mimo prevádzky. Síce isté záruky budú zavedené v prípade urgentných opráv a údržby a pre už vykonané služby, príde mi to ako slabá útecha,“ uviedol Andrea Benassi, generálny tajomník UEAPME.

„Požiadavky na informácie sa taktiež veľmi zvýšili. Informovanie spotrebiteľov aké práva má a niekedy aj nemá bude od teraz úloha podnikateľa. Malé firmy budú mať ťažkosti s dodržiavaním týchto pravidiel a budú potrebovať vonkajšiu legálnu pomoc, keďže sa určite nemôžu spoľahnúť na vnútorné legálne oddelenie aby im skontrolovalo znenie ponúk,“ varoval Benassi.

„Pravidlá refundácie pravdepodobne tiež spôsobia ťažkosti, keďže vrátenie peňazí sa teraz môže uskutočniť aj pred tým, než spotrebiteľ vráti tovar. Ak dodávateľ potom dostane tovar v poškodenom stave, jediný spôsob pre dodávateľa ako dostať späť svoje peniaze je podať žalobu. Toto nedáva žiaden zmysel,“ uzavrel Benassi.

„Spotrebitelia budú mať prospech z väčšieho množstva informácií a transparentnosti, hlavne čo sa týka nákupu online. A čo viac, tento zákon ukončí neférové obchodné taktiky ako pri kupovaní leteniek: spotrebitelia nebudú musieť platiť za neoprávnené poplatky len aby použili svoju kreditnú kartu,“ povedala Monique Goyens, generálna riaditeľka európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.

„Sme spokojní, že europoslanci počúvli obavy organizácie Which? ohľadne smernice o právach spotrebiteľa. Budeme sa snažiť udržať niektoré dôležité ochranné zákony obľúbené u britských spotrebiteľov. Len je škoda, že EÚ sa nevyužila túto príležitosť a nerozšírila práva aj do krajín, kde spotrebitelia majú menej ochrany,“ povedal Richard Lloyd, výkonný riaditeľ britskej spotrebiteľskej organizácie Which?.

„Práca na zlepšovaní práv spotrebiteľa nesmie skončiť touto smernicou“ dodal Lloyd.

„Uvítali sme tento kompromis medzi záujmami všetkých zúčastnených strán a veľmi oceňujeme pripravenosť európskych inštitúcií zvážiť pre a proti argumenty viacerých rozdielnych názorov, ktoré sa dostali do ich povedomia popri vyjednávacom procese,“ povedala Suzanne Czechová, generálna tajomníčka EMOTA, asociácie, ktorá reprezentuje predaj cez internet a predaj na diaľku na úrovni EÚ.

Jedna oblasť, kde by EMOTA rada videla lepšie záruky sú nové pravidlá na refundáciu platieb spotrebiteľov v prípade odstúpenia od zmluvy, aby „poskytli viac zreteľnosti a flexibility obchodníkom na diaľku v porovnaní so súčasným právnym rámcom“.

Nová smernica o právach spotrebiteľa nedostatočne chráni ľudí kupujúcich autá, varovala Medzinárodná automobilová federácia FIA. „Parlament zmeškal dobrú príležitosť ochrániť rodiny pri investovaní do niečoho tak drahého ako sú autá. Text, na ktorom sa dohodli, je omnoho menej ambiciózny ako bol originálny návrh,“ uviedol Jacob Bangsgaard, generálny riaditeľ FIA Region I.

„Dohodu sme prijali ako prvý krok k lepšej ochrane spotrebiteľov, ale máme pocit, že mu chýba ambicióznosť, hlavne čo sa týka ochrany ľudí kupujúcich autá.“ dodal.

FIA verí, že sa mal brať väčší ohľad na špeciálnu povahu vysoko hodnotných a dlhotrvácnych tovarov ako sú autá.