McCreevy: Ako sa dostaneme z tohto maléru?

Charlie McCreevy, komisár pre vnútorný trh a služby, počas svojho vystúpenia na konferencii Inštitútu autorizovaných účtovníkov v Anglicku a Walese hovoril o príčinách a kontroverzných situáciách spojených s krízou. Aj napriek tomu, že sa blížia sviatky, ktoré patria k najšťastnejším v roku, zdôraznil, že teraz nebude veľa dôvodov na úsmev. Upozornil na hrozbu najhoršej celosvetovej recesie od tej v tridsiatych rokoch. „Nevidím nič smiešne pri pohľade na úplnú stratu stability na trhoch, vysychajúcej bankovej likvidite, čo je veľmi riskantné pre milióny sporiacich vrátane tých, ktorí majú menej šťastia ako my ostatní“.  

Komisár sa vyjadril aj ku kontroverznej otázke spoločnej formy regulácie najmä v oblasti finančného a poisťovacieho sektora. Francúzske predsedníctvo vylúčilo tému skupinovej kontroly, ktorá mala byť súčasťou smernice o platobnej schopnosti Solvency II, po tom, čo nenašli kompromis v Rade. McCreevy  jednoznačne podporil kontrolu inštitúcií, ktoré sú príčinou súčasnej zlej ekonomickej situácie.

Podľa komisárových slov jediným spôsobom „ako sa dostaneme z tohto maléru“ je zakročiť v piatich oblastiach:

  • Transparentnosť a otvorenosť. Podľa komisára by priemysel mal zverejniť čo má a kde to má. Na to je potrebné vytvoriť účtovnícke štandardy, ktoré by dali vždy jasnú predstavu o situácii a to hlavne vtedy, keď ekonomika nepracuje správne.
  • Regulácia riskantných obchodov a opatrný dohľad. Toto opatrenie by umožnilo práve prijatie smernice Solvency II.
  • Stimuly. V tomto prípade mal na mysli motivovanie na kontrolu ratingových agentúr, ktoré podľa neho musia byť regulované, čo najrýchlejšie.
  • Dozor a krízový manažment. Dozorom nad vývojom situácie by sa mohla zabezpečiť odhalenie a dokonca prevencia potenciálnych kríz v budúcnosti. O všetkom sa rozhodne začiatkom budúceho roku, keď Larosiérova medzinárodná kontrolná skupina preloží svoje návrhy. Zároveň podľa McCreevyho treba reformovať krízový manažment, ktorý zlyhal.
  • Medzinárodná spolupráca. Pri rozhodovaní o prijatí potrebných opatrení pri tvorbe stimulačného balíka pre reštart európskej ekonomiky bol najväčší problém v nejednotnom postoji členských krajín.

„Pokiaľ tieto návrhy budú kompletne prijaté, potom poskytnem kompletnú prognózu o vývoji situácie v najbližších rokoch, aby sme dostatočne rýchlo vedeli reagovať na možnú krízu, ktorá by nás mohla v budúcnosti zasiahnuť bez ohľadu na to, aký bude mať rozsah,“ uzavrel komisár.