McCreevy sa k regulácii private equity vyjadruje neurčito

Pozadie:

Private equity a hedgeové fondy sú súkromným kapitálom. Investičné fondy private equity skupujú spoločnosti, ktoré potom predávajú za vyššie ceny. Hedgeové fondy sú nástrojom, ktorý skúma nedokonalosti trhu a investuje do rizikového majetku.

Oba typy alternatívneho investovania nepodliehajú takmer žiadnej kontrole. Toto im umožňuje riskovať v čase, ked ostatní hráči na trhu nemôžu. Po krachu na finančných trhoch sa stali predmetom záujmu Európskeho parlamentu, ktorý síce uznáva, že nie sú priamou príčinou krízy, ale mohli by ju ešte zhoršiť.

Parlament v septembri prijal dve rezolúcie o prísnejšej regulácii oboch typov fondov súkromného kapitálu. Jeden text vznikol na základe iniciatívy Poula Nyrupa Rasmussena, predsedu Strany európskych socialistov (PES) a druhý navrhol nemecký poslanec Klaus-Heiner Lehne z klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).

Otázky:

Na medzinárodnej konferencii o finančných službách v Bruseli (27. januára), komisár McCreevy vyhlásil, že konzultácia o hedgeových fondoch, ktorú Komisia zahájila v decembri, bude viesť k primeraným regulačným iniciatívam. O tom, či by sa mali prísnejšie regulovať aj private equity sa vyjadroval veľmi neurčito.

Sektor sa v posledných rokoch značne rozrástol, no v súčasnosti čelí kritike za risk, ktorému vystavuje stabilitu finančného systému a negatívny vplyv na zamestnanosť. Skupovanie veľkých firiem private equity spoločnosťami sa síce vníma ako zisk pre investorov a manažérov, no na druhej strane zvyšujú nezamestnanosť, keďže podniky sú postupne rozoberané na opätovný predaj. Spoločnosť EVCA, ktorá reprezentuje private equity sektor, však vo svojej štúdii tvrdí, že vlastníctvo private equity často podmienky zamestnancov zlepšuje.

Komisár McCreevy aj v tomto prípade vystupuje ako zástanca slobodného trhu a vyzval private equity, aby samé prijali samoregulačné kódexy, no bez priamej intervencie. Tento postoj znepokojil členov Strany európskych socialistov (PES), ktorí chcú, aby sa skoncovalo s „kasínovým kapitalizmom“. V liste predsedovi Komisie Barrosovi predstavitelia socialistov (Martin Schulz, Pervenche Beres and Poul Nyrup Rasmussen) označili McCreevyho správanie, že „sa podobá skôr lobistovi platenému finančným sektorom ako európskemu komisárovi.

Barroso vo svojej odpovedi poslancov uistil, že „žiadny finančný hráč nesmie byť vyňatý z regulácie a kontroly. Znamená to, že hedgeové fondy a private equity musia byť zahrnuté.“   

No i napriek tomu sa McCreevyho postoj voči regulácii private equity nezmenil a to spôsobilo ďalšiu vlnu nevôle z klubu socialistov. Na včerajšej konferencii však McCreevy pripustil, že „hodnotenie samoregulačných kódexov private equity sektora budú predmetom diskusie na februárovej konferencii v Bruseli“.