McCreevy ušetril hedgeové fondy od prísnej regulácie

Hlavná súčasť navrhovanej legislatívy sa vzťahuje na  manažérov fondov alternatívneho investovania, ktorých zaväzuje k povinnej registrácii a transparentnosti aktivít. Cieľom je zvýšenie kontroly a obmedzenie systémového rizika.

Povinnosť sa však nevzťahuje na fondy, ale len na ich správcov, „keďže za všetky kľúčové rozhodnutia sú zodpovední manažéri“, zdôraznil komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy.

Kritici však poukázali na to, že Komisia v snahe o zvýšenie garancie pre investorov presadila reguláciu fondov kolektívneho investovania UCITS, s ktorými sa operuje najmä v retailovom sektore.

Hedgeové fondy a private equity sa vyhnú prísnejšej regulácii a budú môcť slobodne rozvíjať svoju investičnú politiku, napriek tomu, že sú rizikové a pre krízu neustále kritizované.

Vplyvom tlaku zo strany socialistickych europoslancov sa McCreevy rozhodol, že regulácii budú podliehať manažéri hedgeových fondov  spravujúci už minimálne €100 miliónov. Pôvodne navrhovanou hranicou bolo €250 miliónov. Pri private equity, ktoré nepovažujú za systémové riziko, no sú kritizované za vplyv, aký majú na zamestnancov skupovaných firiem, budú podliehať regulácii od minimálneho objemu spravovaných prostriedkov vo výške €500 miliónov.

McCreevy tak ponúka pomocnú ruku tomuto dvojbiliónovému trhu, ktorý mnohé firmy vnímajú ako kľúčový alternatívny zdroj kapitálu. Na zjednodušenie prístupu na európsky trh McCreevy navrhuje zavedenie klauzuly, ktorá by manažérom registrovaným v hocijakej členskej krajine umožnila operovať v rámci celej EÚ bez obmedzenia.

K tomu, by sa európsky trh tri roky po zavedení smernice otvoril aj pre fondy z tretích krajín, vrátane tých, ktoré sídlia v daňových rajoch. Budú sa však musieť prispôsobiť striktným pravidlám o regulácii, kontrole a spolupráci a aj daniam.

Pozície:

Počas prezentovania svojho legislatívneho návrhu komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy zdôraznil, že EÚ podniká kroky k regulácii a dozoru sektora alternatívneho investovania ako prvá spomedzi svetových jurisdikcií.

„V najbližších mesiacoch chceme diskutovať s našimi medzinárodnými partnermi, aby sme sa uistili, že štandardy, ktoré navrhujeme pre európsky trh, aplikujú aj ostatné krajiny,“ dodal.

Reakcia socialistov bola vášnivá. Predseda Strany európskych socialistov (PES) Poul Nyrup Rasmussen povedal, že táto smernica má viac dier ako švajčiarsky syr. Prekáža mu, že návrh sa vzťahuje len na manažérov fondov, registrovaných v Európe. Okrem toho podľa neho „navrhovaná registrácie je len formalita, nie skutočná požiadavka“ a „kapitálové požiadavky sú bezvýznamné (kalkulované na 0,02 %)“. „Neexistuje nič proti narušovaniu trhu fondami, ktoré nie sú z EÚ, nič čo by ošetrovalo short selling, žiadna ochrana inštitucionálnych investorov, nič proti daňovým únikom,“ dodal.

Na druhej strane McCreevyho postup podporili konzervatívni poslanci. „Myslíme si, že návrh je dobrým krokom správnym smerom, no možno nie dostatočným,“ povedal  Jean-Paul Gauzès, EPP-ED, koordinátor parlamentného výboru pre ekonomické a menové záležitosti. .

Sektor hedgeových fondov, ktorý sa vyhol prísnejšej regulácii aj napriek tomu s návrhom nie je spokojný. „Narýchlo pripravená, nekonzultovaná smernica obsahuje nezdravé opatrenia, ktoré sú nepraktické a v praxi nemusia vôbec fungovať. Skôr môžu spôsobiť ohrozenie ďalších pracovných miest a spomaliť ozdravenie hospodárstva,“ varovala Florence Lombardová z asociácie AIMA, ktorá reprezentuje sektor.

Sektor private equity reagoval podobne. „na jednej strane vítame, že Komisia rozlišuje medzi hedgeovými fondami a private equity, no sme presvedčení, že stanovené limity negatívne zasiahnu stredne veľké firmy, ktoré sú srdcom korporátnej Európy. Odhadujeme, že okolo päťtisíc spoločností sa bude musieť pasovať s drahými, neopodstatnenými opatreniami,“ povedal Jonathan Russel v mene EVCA, asosciácie európskych fondov private equity a rizikového kapitálu.