Menej nebezpečného tovaru v EÚ

Počet nebezpečných produktov, ktoré stiahli z trhu EÚ v roku 2008 stúpol o 16 %, podľa poslednej výročnej správy výstražného informačného systému o nebezpečných spotrebiteľských výrobkoch RAPEX.

„Nárast o 16 % znamená, že systém RAPEX pracuje lepšie a jeho kapacita sa zväčšuje,“ tvrdí komisárka Kuneva. „Znamená to, že na trhu je menej nebezpečného tovaru a najmä hračiek.“

Pri prezentovaní záverov správy Kuneva povedala, že členské štáty sú oveľa aktívnejšie a inšpekcia sa zameriava dobrým smerom. Zároveň poukázala na zodpovedný prístup obchodníkov, ktorý dokážu nebezpečné výrobky sťahovať z obehu veľmi rýchlo.

  • Najnebezpečnejšie sú hračky

Komisia v roku 2008 dostala 1866 upozornení na nebezpečný tovar. Rok pred tým to bolo 1605. Hračky tvorili tretinu nahlásených produktov (32 %). Elektrické zariadenia (11 %), motorové vozidlá (10 %) a oblečenie, textilné a módne doplnky (spolu 9 %) boli ďalšími najproblematickejšími kategóriami.

Aj minuloročná správa vykazovala nárast a tiež tvrdila, že štandardy bezpečnosti tovarov v EÚ sa zlepšujú. Európska exekutíva vysvetlila, že celkové číslo upozornení vzrástlo, pretože „kapacita systému RAPEX sa zvýšila vďaka tréningovým programom v radoch zodpovedných orgánov Komisie a členských štátov“.

  • Najčastejšie Made in China

Najnebezpečnejší tovar na trhu EÚ pochádzal z Číny – 59 % upozornení v roku 2008 (52 % v roku 2007 a 49 % v roku 2006). Narastajúci trend by sa mal vnímať v súvislosti s niekoľkými faktormi, akými sú: nárast dovozu tovaru do EÚ z Číny, zameranie opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni v oblasti presadzovania na výrobky vyrobené v Číne, účinnejšia spolupráca medzi EÚ a Čínou.

Komisárka Kuneva tvrdí, že Peking minulý rok prešetril približne polovicu sťažností. „Nie som s tým spokojná, ale na druhej strane v roku 2007 naše sťažnosti odignorovali, takže to beriem ako pokrok.“

  • Ekonomická kríza je výzvou

Komisárka vyzvala predstaviteľov podnikateľského sektora, aby pokračovali v plnení svojich povinností voči spotrebiteľom a členské štáty k vyčleneniu zdrojov na podporu týchto aktivít.

„V tejto správe sa jasne stanovujú dôležité výzvy, ktorým musíme čeliť, a je jasným signálom, že, pokiaľ ide o bezpečnosť, nesmie sa šetriť ani znižovať kvalita. Naopak, v čase ekonomickej krízy, keď sa cena stáva významným faktorom vo výdavkoch spotrebiteľov, musíme zvýšiť naše úsilie a byť osobitne ostražití,“ povedala Kuneva.

  • Treba prísnejšiu kontrolu

Monique Goyensová, generálna riaditeľka spotrebiteľskej organizácie BEUC, pre EurActiv povedala, že ak sa chceme zamerať na problematiku nebezpečného tovaru z Číny, je potrebná užšia spolupráca medzi národnými dozornými autoritami.

„Nemá význam mať sofistikovanú legislatívu na úrovni EÚ a pritom ju nedodržiavať na európskych hraniciach,“ tvrdí Goyensová pričom zdôraznila, že nebezpečný tovar treba zablokovať skôr ako je na trhu a je už príliš neskoro.

Aj podľa správy systému RAPEX by bolo treba oveľa viac kontrol tovarov pred vstupom do EÚ, no Goyensová poukázala na to, že jednotlivé autority nemajú prostriedky na kontrolu ton tovarov prichádzajúcich na hranice EÚ. „Problémy väčšinou vznikajú náhodou,“ vysvetlila.