Merkelová pomôže automobilkám v boji s Komisiou

Foto: flickr.com (ximenatapia)

Výrobcovia automobilov sa môžu spoľahnúť, že nemecká kancelárka Angela Merkelová presadí ich stanoviská k návrhu Komisie o limitoch CO2 z cestnej dopravy. Informoval o tom portál EuropeanVoice.com.

Automobilový priemysel si kladie dve požiadavky:

  • Zníženie pokuty za prekročenie stanoveného emisného limitu CO2.
  • Predĺženie termínu pre uvedenie nových modelov áut na trh, ktoré budú vybavené širokou paletou inovatívnych riešení a technológií.

Komisia navrhla emisný limit 120g/km CO2. Automobilka, ktorá ho prekročí, bude musieť po roku 2015 zaplatiť sumu 95 eur za každý 1 g/km nad limit. Cena poplatku za priemerné prekročenie sa vynásobí počtom predaných automobilov (EurActiv 19/12/08).

„Nie je možné vysvetliť, prečo sú pokuty pre automobilový priemysel 25-násobne vyššie, než pre chemický alebo oceliarsky priemysel. Čo sa počíta, je princíp, že emisie CO2 sa redukujú“, cituje hovorcu Asociácie automobilového priemyslu (VDA) portál EuropeanVoice.com.

Automobilky chcú mať tiež posledné slovo v určení spôsobu, ako znížiť tvorbu emisií zo svojich áut. Zdá sa im, že návrh Komisie nepovoľuje mnoho nástrojov. Podľa výrobcov sú základom úspechu „inovácie a inovácie nie sú detským ihriskom pre byrokratov“. Ku zníženiu emisií by mohlo pomôcť napríklad montovanie LED namiesto klasických predných reflektorov, štandardné vybavenie 6-stupňovou prevodovkou a iné.

Šance Nemecka presadiť záujmy automobiliek zvyšujú dva faktory:

  • Právnici EP upozornili, že Komisiou predložený návrh umožňuje interpretovať pokutu za prekročenie emisného limitu ako daň z CO2. Podľa súčasných rozhodovacích mechanizmov musia byť rozhodnutia o daniach prijaté na pôde Rady jednomyseľne. Každý štát má právo veta.
  • Nemecko sa rozhodlo pri formulovaní stanoviska k návrhu Komisie spolupracovať s Francúzskom. Spoločná pozícia by mala mať silnejšiu diplomatickú váhu.