Microsoft: Európania sa stávajú počítačovo negramotnými

Do roku 2015 bude hlavným dôvodom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v Európe nedostatočná miera počítačovej gramotnosti, predpovedá nová štúdia. Súčasne varuje, že väčšina ľudí, ktorí prídu o prácu v dôsledku prebiehajúcej globálnej hospodárskej krízy, sa stane trvalo nezamestnanými.

Štúdia v 13 európskych krajinách odhalila, že 58 percent zamestnávateľov je presvedčených o neschopnosti sektora vzdelávania pripraviť svojich absolventov pre požiadavky trhu práce. Zvlášť problematická je príprava mladých ľudí na prácu s informačnými a komunikačnými technológiami.

Ak uchádzači o zamestnanie prácu dostanú, vyžaduje sa od nich neustále zdokonaľovanie sa vo využívaní IKT tak, aby sa zvyšovala miera ich produktivity, hovorí správa.

Čoraz viac pracovných miest v strednej a východnej Európe si od potenciálnych uchádzačov vyžaduje počítačovú gramotnosť a zručnosti v oblasti IKT, upozorňuje Marioanne Kolding zo spoločnosti IDC. Požiadavky na IKT zručnosť v týchto krajinách Európy sa vyrovnajú požiadavkám v západných krajinách do piatich rokov, dopĺňa.

Školenie zamestnávateľom pre obsluhu jedného IKT nástroja nepostačuje. Aby sa uchádzači o prácu vedeli v budúcnosti zamestnať bez väčších problémov, budú s nimi musieť systematicky pracovať profesionálni školitelia. Súčasne, okrem využívania nástrojov sa bude čoraz častejšie od mladých ľudí očakávať, že aspoň na základnej úrovni porozumejú princípu fungovania týchto technologií.

Európsky sektor IKT bude v budúcnosti čeliť i veľkému konkurenčnému tlaku zo strany rýchlo rastúcich ázijských ekonomík. Hrozbou pre pracovný trh v Európe je najmä veľký počet vysoko kvalifikovaných absolventov z Číny a Indie.

Kolding dopĺňa, že od absolventov sa bude očakávať, že na trh práce prídu s pochopením obchodného potenciálu IKT, so širokou sadou IKT zručností, ale tiež i so schopnosťou využiť potenciál nových technologických konceptov ako „cloud computing“ či „web 2.0“.

Prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov s 1.400 poprednými podnikateľmi vo vybraných priemyselných sektoroch, ktoré nejakým spôsobom využívajú IKT. Súčasne šlo o predstaviteľov firiem, ktoré zamestnávajú menej ako 500 pracovníkov. Analýzu vypracovala spoločnosť IDC na objednávku Microsoftu.