Microsoft prehral. Európska komisia slávi víťazstvo

Krátka správa:

Microsoft mal na európskom trhu dominantné postavenie, čo mu umožňovalo vylučovať zo súťaže konkurenciu a navyše neopodstatnene viazal na seba predaj dvoch produktov – operačného systému Windows a Windows Media Player. To sú hlavné dôvody, prečo Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev konštatoval, že Microsoft porušil protimonopolnú legislatívu EÚ.

Súd tak potvrdil verdikt Európskej komisie z roku 2004. Brusel vtedy nariadil IT gigantovi, aby zverejnil špecifikácie svojich serverových protokolov pre konkurenciu. Cieľom je, aby konkurenčné servery mohli byť plne kompatibilné s architektúrou Windows. Microsoft tiež dostal úlohu umožniť nákup operačného systému Windows bez Windows Media Player-u.

Súd rovnako potvrdil opodstatnenosť najvyššej pokuty v histórii EÚ – 497 miliónov eúr, ktorú Microsoft už zaplatil, ale odvolal sa proti nej.

Rozhodnutie EK o zriadení tzv. monitorovacieho poručníka súd zrušil. Vyhlásil, že Brusel nemá právomoc ustanoviť takúto funkciu s právomocou dohliadať na plnenie rozhodnutia EK.

„Microsoft sa už nemôže tváriť, akoby pre neho zákon neplatil,“ vyhlásil v reakcii na rozsudok Georg Greve, predseda Európskej softwérovej nadácie (FSFE). Vyzdvihol prácu Európskej komisie v celom prípade a dodal, že „vďaka taktikám, ktoré platili na obchádzanie protimonopolnej legislatívy v USA a iných častiach sveta, Microsoftu sa darilo odďaľovať tento deň takmer dekádu.“

Rozhodnutie súdu ostro kritizuje Lars Liebeler, protimonopolný poradca Asociácie IT priemyslu (CompTIA): „Je to veľká rana slobodnému podnikaniu v Európe.“ Dodáva, že komisia by mala podporovať inovácie a nie reguláciu a súdne spory.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes víta výsledok procesu ako šancu na väčší výber pre spotrebiteľov. „Rozhodnutie je zároveň dôležitým precedensom do budúcnosti, najmä pre správanie veľkých high-tech firiem voči konkurencii.“

Analytici očakávajú, že Microsoft využije svoje právo odvolať sa voči rozhodnutiu Súdu prvého stupňa. Odvolanie môže podať na Európsky súdny dvor do dvoch mesiacov.